Gyűlölt Ellenségeink

Az alkalmazott nemzetkarakterológia vezető szakmai műhelye.
A világ népei hamis előítéletektől mentesen, a tények és összefüggések tükrében. Minden, amit a másoknak és önmaguknak hazudozó, politikailag korrekt szemforgatók sosem mondanak ki.

Komoly? Vagy vicc?
Vagy mégis komoly?
Hát mit fognak ehhez szólni mások?!

Állandóan időszerű

Ha nem egyértelmű, hogy hol jársz, olvasd el a tudományos alapvetést!

A gyűlölködés szakmódszertana

Ha nagyon gyűlölöd bármilyen csoport tagjait, vagy a többi kommentelőt, vagy egy részüket, add ki magadból a személyeskedőposztban!
Gyűlöllek te rohadék...! - személyeskedőposzt

Gyűlölködj a Fácsén!

Innen gyűlölködtök

Friss hozzászólások

  • Gesta9323: Az osztrák Freud! Na, menjetek a p.csáb@… :D (2020.07.07. 20:28) Az osztrákok
  • Zsolt Máté Papp: @Egysenki: NEM, NEM és NEM! Te pont annak a sterilizált, önmegvető, bocsánat hogy élek, tucat-nem-... (2020.06.29. 22:24) A csehek
  • HajdúB: Európa alfele Olaszország. Mondotta egykor a nagy ánglius államférfi. A ki vért és könnyeket ígért... (2020.06.06. 00:32) Az olaszok
  • kaldijozef: @aku99: Sajnos magyar. A szemetek közül emlkedett ki...megérdemelten akasztották föl. (2019.12.01. 19:37) Az örmények
  • Nemvoltjobbötletem: Jöhetne már lassan Afrika, kíváncsi vagyok mit hoztok ki belőle (2019.08.04. 13:08) Mi ilyen Európát akarunk
  • Cardinalis: @Natalie Portman: Respect! (2019.05.24. 02:38) A szlovákok
  • D3D: Most jutott el hozzám a poszt. Én éltem ott, minden szó igaz. (2018.11.27. 18:12) Az ausztrálok

Az osztrákok

2009.11.12. 06:54 - Gudea enszi

osztrák - zászló.jpgVan egy ország, meg benne egy nép, és egyikükre sem illik az előbbi meghatározás. Ez nem egy valódi ország, lakói pedig a legkevésbé sem minősülnek népnek. Nyolc milliónyi menekült, akik vélt régi nagyságba, demokráciába, emberi jogokba, környezetvédelembe és párás-lucskos pincékbe menekülnek az igazság elől. Így persze időnként elkerülhetetlenül összeütközésbe kerülnek saját magukkal, ami elől megintcsak párás-lucskos pincékbe menekülnek. Ki alkotta meg őket, mi szükség rájuk, és ki engedi nap mint nap, hogy létezzenek? Az emberiség legsúlyosabb és legégetőbb kérdései. Ha holnaptól egyetlen osztrák sem lenne a világon, fényesebben sütne a nap.

Nehéz megérteni az ellentmondások egész rendszerét, amelyben ez a gnóm rettenet megfogant. Az osztrákok valójában németek, akik ellenben nem igazi németek, de nagyon szeretnének igazi németek lenni, viszont titkon tudják, hogy sosem lehetnek igazi németek. Már sejtheti a kedves olvasó, hogy az ilyen teljes ingatagság és akut lelki sebek a legpusztítóbb frusztrációkat szokták megszülni. Ez a népség elejétől fogva bármilyen megalapozott eszme nélkül él, miközben mélyen a lelkébe ivódott a gátlástalan, opportunista sunyizás. Mindezt már 500 éve érezhetjük a saját bőrünkön. Gyakorlatilag Mátyás király halála óta – az ő megmérgezését is beleértve – nincs olyan minket sújtó sorscsapás, ami mögött ne sejlene fel az összenőtt szemöldökű kétfejű sas sziluettje. Ármány ármányt követett, megosztottak minket, szabotáltak, és ellenség kezére adtak. Mohács, Buda eleste, Mezőkeresztes, Vasvár, román és szerb betelepítés, Majtény, Világos, Arad, Trianon. Ausztria nélkül ma egy kiegyensúlyozott és boldog nagyhatalom lennénk, akire a románok is úgy néznének, mint vásott kölyök a nevelőapjára. Annak ugyanis – szép dolog, vagy sem – néhanapján eljár a keze a sok szemtelenség nyomán, és abból születik a tekintély.

 

Ausztria címerállata, a kétfejű Ferdinánd
a szűk völgyekben őshonos, nagy kolóniákban él

 

Beszédes, hogy az osztrák fogalmat nemzetközi szintre eljuttató Habsburg család azokból a svájci völgyekből származott el, amelyek egyszerre híresek a féktelen pénz- és hatalomvágyról, valamint a 2 az 1-ben házastársi felállásról. A családi vérvonalat nettó zsugoriságból keverték sorozatosan önmagával, s ez meglehetősen változatos retardációkat varázsolt az uralkodóház tagjaira. A szerencsésebbje megúszta a homlokcsakrát elfedő, kusza szemöldökkölteménnyel, vagy undorítóan előreálló kasszaszájjal. Aki nem volt ilyen mázlista, az valami áttétes testi hibával bicegett fel-alá a Belvedere palotában, esetleg annyira agyrozzant volt, hogy a jobb és bal kezének nem összetévesztésén kívül semmilyen összetett feladatot nem lehetett rábízni. Élünk a gyanúval, hogy Ausztria az egyetlen kétfejű címersast alkalmazó ország, amelynek a jelképe nem a hatalmat és egyensúlyt, hanem a rideg valóságot tükrözi. Ráadásul ez a szellemiség átitatta az egész országot, és mélyen beépült a nehezen járható hágók és szűk völgyek lakosságának értékrendjébe. Már megint azok a fránya hegyek! Ha egy ország másból sem áll, csak csupasz ormokból, akkor borítékolható a bajok sokasága, lakói ugyanis sosem jutnak túl a szülővölgyükön, falujukon, testvérükön, lányukon, háziállatukon. Az alföldeken születnek a kultúrák, a hegyek közt pedig a kétfejű élőlények. A kis családi vagyonka ugyanis csak úgy lesz több, ha nem adunk belőle holmi idegen vőknek és menyeknek. Az emberek döntő részének családfája csokorba fogott virágokat formáz, míg egy átlagos osztráké inkább két hurkapálcát. Bizony, meglepő módon a Lebensborn program sem porosz agyszülemény. Az anyja megszüli, a Párt pedig majd egy személyben lesz az apja, a nagyapja és a nevelője. Csak mi véljük ebben felismerni az osztrák családmodellt?

A benősülés persze egészen más tészta. Egy birodalom, amely nem ismeri a hódítás fogalmát, és minden birtokát házassággal szerezte, vagy örökölte, az nem birodalom, hanem egy megvetendő, hozományvadász dzsigoló. Ám ők nem átallottak ezt a fércbirodalmat császárságnak nevezni, noha olyan távol álltak a német (valódi) császártól, mint egy jamaikai drogbanda 24/7-ben belőtt tagjai Don Corleone családjától. Agresszíven nyomuló erőszakos csőcselék, akiket az első szembejövő, közepesen tehetséges ellenség úgy tarkón ver, hogy még pislogni is elfelejtenek. Márpedig pislogtak ők bőven. A divatjuk az elviselhetetlen franciák szolgai másolata, XVI. Lajos és Mária Antoinette a korszak Hajdú Pétere és Sarka Katája volt, a rátarti, émelyítő, buta pár szerepében. Az erős és tiszteletreméltó birodalom összes külsőségét a németek alapján mímelték, noha a vékony fedőréteg megkaparása utáni látvány minden kortársat harsány kárörvendő kacajra késztetett. Mulatni ki mástól tanultak volna, mint tőlünk! A magyar nemesi testőrség nélkül a bécsi Udvar annyira lett volna izgalmas hely, mint a Nemzetközi Krikett Tanács székháza. Nem is beszélve arról, hogy a gnóm Habsburgokat a saját nagybátyjaik, az egészségeseket pedig a magyar testőrök és lovászfiúk nemzették. Ugye nem csak minket emlékeztet mindez egy másik népre, aki mindenét másoktól csipegette össze? Úgy van, Ausztria a kora újkor Szlovákiája. Ráadásul ezt a császárság mesét egy olyan területre fogták rá, amelyet a mi Mátyás királyunk délutáni levezetésként foglalt el egykor. Egy télikertnyi értékelhető föld – annak is nagy része azóta már Csehországhoz tartozik –, a többi csak kopár szikla.

 

Az osztrák hódítások emlékét őrző településnév

 

Miután a keménykalapos poroszok világossá tették, hogy az ácsingózó Ausztria mindössze egy korcs, amely örökké kénytelen lesz az ő lábnyomukban settenkedni, az osztrákok – uralkodóházukkal az élen – nagy lendülettel vetették bele magukat az önálló nemzeti-birodalmi lét elhívésébe, és abba, hogy freudi   apakomplexussal gyűlöljék a fritzeket. (Freud egyébként teljesen véletlenül szintén osztrákként hirdette, hogy a kisfiúk az anyjukkal, a kislányok pedig az apjukkal akarnak kefélni.) Nem is volt ezzel gond, amíg az I. világháború nem a legjobban sült el nekik. Ez természetesen a magyarok hibája volt, hiszen egy osztrák soha semmi rosszról nem tehet, hanem jellemzően a körülmények áldozata. A rebellis magyarok pedig aljas hátsó szándéktól vezérelve meggyőzették magukat az osztrák vezetéssel a háború szükségességéről. Szerencsére Burgenland formájában kaptak némi jogos kárpótlást a magyarok elmondhatatlan sunyiságáért.

November 3-án a birodalmára és uralkodójára büszke osztrák nép hirtelen republikánus lett. Olyan nép lett, amely kihúzott háttal gondol a szabadságvágyára, megtagadja ókonzervatív múltját, és sziklaszilárdan rátart a függetlenségére. Na persze csak addig, amíg meg nem lebegtették előtte újra az osztrák lét örök elérhetetlen vágyálmát, nevesül, hogy német lehet. Valójában észre sem vette senki, amikor a büszke republikánus osztrák nép imperialista nácivá változott. Vélhetően, az előző váltáshoz hasonlóan ez is egy nap alatt történt, az azonban tény, hogy ’38 márciusában Hitler alig hallotta a saját szavát Bécsben az önmaga létezése ellen heilozó néptől. Az Alpok keleti végvidéke ekkor már jó ideje az NSDAP legbiztosabb utánpótlásbázisaként üzemelt. A náci mozgalom alapjainak megértéséhez azonban érdemes tennünk egy rövid kitérőt. Churchillen kívül mindenki számára világos volt, hogy a nácik Bajorországban érettek államférfiakat kitermelő mozgalommá. Abban a Bajoroszágban, amely bármennyire is németnek érezte magát, sosem tudott szabadulni a kínos érzéstől, hogy a valódi árják a Majnától északra születnek. A nácik közé folyamatosan szivárogtak, azaz inkább hömpölyögtek át az osztrákok, akik számára a poroszok által joggal lenézett Bajorország jelentette a Germán Létet. A későbbiek folyamán a Párt tovább erősödött a francia, illetve a cseh elnyomást lelkileg nehezen viselő, és azt fokozott idiotizmussal ellensúlyozó elzászi és szudéta-vidéki németekkel. Összefoglalva tehát itt voltak a félnémet bajorok, a félnémethez reménytelenül felérni igyekvő osztrákok és az elnyomott kisebbségiek. Ebből teljesen nyilvánvaló, hogy a náci mozgalmat kizárólag egészséges lelkű, önbizalomtól duzzadó és minden frusztrációtól mentes, józan emberek alkották. A Vezérüket pedig mindennek a tovább fokozott jelképeként nemhogy nemzeti kisebbrendűségi érzés nem gyötörte, de a hagyományos labanc beltenyészetből eredő daliás termete és alfahím adottságai is valódi magabiztos szuperférfivé tették őt. Sajnos bármennyire szeretnék velünk elhitetni, nincs semmi köze az Antikrisztushoz sem. Ő csak egy ízig-génig osztrák volt, átlagon felüli tehetséggel. Mai példaként ki mást is hozhatnánk, mint a XXI. század Ernst Röhmjét, Jörg Haidert! A kudarcokkal és frusztrációval túlterhelt buzi náci alapesete, aki erőszakos halála után csak hamvas fiúszeretőket és letakart kisebbségi helységnévtáblákat hagy maga után. Ilyen komplexusrendszer láttán a szlovákok is csak elismerően csettinthetnek.


Vajon kit ábrázol kisdedként az alábbi kép?

a) Geronimót
b)
Dzsingisz kánt
c) az árja Adolf Hitlert

 

 

Képzeljük el azt az egykori, már alapból az osztrák és a német identitás közt evickélő dél-morvaországi embert, akit a 30-as évek közepén már nagyon feszít a frusztráció a sokéves cseh elnyomás miatt, és úgy csápol Henleinnek, hogy majd leesik a jobbkeze. A bukásig lubickol a náci mételyben, karriert csinál, '45-ben viszont kibasszák Ausztriába, mint macskát szarni. Ekkorra ott már az a hivatalos álláspont, hogy az osztrákok makulátlanul tiszták, igaz demokraták, emberjogi élenjárók, na és persze legfőképpen semmi esetre sem náci németek. Hősünk pedig mit tesz az új helyzetben? Naná, hogy gond nélkül belesimul ebbe is. Mécs Imre ehhez képest maga a köztünk élő Giordano Bruno, aki bátran meghal az elveiért. De amíg Mécs Imre bőven megelégszik a pénzzel, amit cserébe kap, osztrák barátunknál kompenzálásként előkerül az alsó fiókból a pincekulcs és a lánc. Hűséges olvasóinkban – úgy sejtjük – az eddigi tapasztalatok alapján már körvonalazódik a gondolat, hogy valószínűleg még ennél is van lejjebb. Nos, a papírforma az nem véletlenül papírforma. Akart itt már bárki valaha osztrák lenni? Nyilvánvalóan még a legborultabb pillanataiban sem. Ezt a kérdést fel kellett tennünk, mielőtt eláruljuk, hogy a dél-tiroliak emberöltőnyi álma, hogy osztrákok lehessenek. Az égvilágon senki nem bántja őket, ráadásul egy olyan nép az állítólagos elnyomójuk, amelyik legfeljebb a lasagnát tudja gesztikulálás közben véletlenül lenyomni a tányérról. És ha mindez még nem lenne elég, ők képviselhették Olaszországot a Játék Határok Nélkül döntőjében, ahol csak országok szerepelhettek, s ezért Ausztria ott sem volt soha. Tényleg nem értjük, hogy miért mindenki lefelé igyekszik, amikor fentről jön a fény.

Sokat emlegetett legenda az osztrák vidék tisztasága, amiből a nem elég körültekintő emberek azt vonják le, hogy az osztrákok tisztaságszeretőek. Viszont nem most kezdődött, hogy ez a labanc banda nálunk rakja le a szemetét, csak habzó Rába és a hulladékégető helyett a közös államban az ipara legalját borította a nyakunkba. Akárcsak 1990 után, amikor a magyar nép egy emberként tódult Hegyeshalmon túlra, mert a hagyományosan gátlástalan labanc propaganda elhitette vele, hogy mit sem ér az élete egy új – egyébként két hónap alatt kimúló – AudioTon rádió nélkül. A sors azért visszaadott valamit, meg lehet nézni Hainburgot ma. Szerepe egykor az volt, hogy megszűrje, felfogja a trabantos magyarok Bécs felé tartó özönét, s ennek megfelelően jól meggazdagodott a lenézett posztkommunistákon. Most viszont öröm végigmenni az aljas, kétszínű városka egykor pezsgő főterén, amelynél csak a megszűnt boltok kirakatai üresebbek. Hainburg maga Ausztria kicsiben, amely kivirul, ha térdig gázolhat a szorgalmas és becsületes magyarok munka közben kiizadt vérében, enélkül azonban reménytelen szürkeség és pangás az osztályrésze.

A bécsi Aida cukrászat egyik remeke ez a marcipántorta 

Ma már nem járunk Hainburgba, sőt a magyarok szerencsésebbjének soha nem kell Ausztriába mennie. Még átutazóban is inkább a gyávaságból barátságos cseheket választjuk. Aki viszont mégis átlépi a Lajtát, az kiteszi magát a gyanúsan csukaszürke egyenruhás pandúrjaik Haynau-i terrorjának. Az osztrák rendőr egy égve felejtett ködlámpáért, vagy a csomagtartó nem megfelelő oldalában tartott hóláncért azonnal ingerülten felajánlja, hogy a sofőr választhat a 370 év börtön, illetve a helyszíni statáriális főbelővés között. Emellett a rohadt ocsmány, szögletes nyelvjárásuk nyilván teljesen összekarcolja belülről a szájukat, és mondandójuk nehézkes közlése során legalább háromszor pofonköpik a gyanútlan magyar autóst. Bezzeg, amikor az osztrák autós jön át hozzánk menőzni! Az autópályán már többszáz méterről nekiáll morzézni a reflektorral, ha valaki akkor előz egy kamiont, amikor éppen őbeltenyészsége méltóztat arra száguldani. Miután utolért minket, érdemes határozottan megfékezni, majd a lehető legnyugodtabb sebességgel befejezni a kamion megelőzését. Nem kell félni a dühtől tajtékzó ellenségünktől, hiszen az osztrákok még soha semmit nem értek el olyan helyen, ahol férfinek kellett volna lenni, mert senki nem szart be a megjelenésüktől. Szépen kivárja majd a sorát, és az öklét rázva továbbáll. Ennyit tudnak.

Az osztrákok soviniszta nácizmusánál és sunyiságánál csak a modorosságukat gyűlöljük jobban. Természetesen e téren is csak összeloptak mindent. Az osztrák konyha mesterien nyúlja le, majd adja el saját remekműként olyan országok fejlesztéseit, amelyekbe a kétfejű sas már betette a korcs péniszét. Szegény ostoba digók hagyták, hogy a világ bécsi szeletként ismerje meg, amit ők találtak ki. Sajnos mi sem állunk jobban. Hiába teszik magyar baracklekvárral ehetővé a sacher tortát, ami egyébként olyan száraz, mint a Hold túlsó oldalának a pora, és hiába a magyar pálinkától minőségiek az édességeik, a világ már osztrák pralinéként ismeri őket. Hmm... praliné... milyen szép, osztrákos hangzású név, nem igaz? De a burgundi házasságuk során csőbe húzták a belgákat vallonokat és flamandokat is, akiktől ellopták a sütemények porcelánszerűen giccsesre mázolását. A modorosság csimborasszója pedig, hogy a vattacukorból épült Bécs ad otthont az OPEC rendszeres dzsemborijának. Ausztria és az olaj – valóban elválaszthatatlan fogalompár. Egyszerűen nem tudnak megszabadulni a kényszeres reprezentáció-mániájuktól. Képzelhetjük mi várja ilyenkor a sok diplomatát az osztrák vendégszeretet jegyében. Az ötcsillagos hotelekben még az emeleteken is lelakatolható pincék sorakoznak, bennük lánccal felszerelt ágyak.

 

 

 

 

Josef Fritzl felbukkanásáig ő volt minden idők második leghíresebb osztrákja

 

 

 

 

 

 

Az osztrák lét fantáziátlan kispolgáriságát a biedermeieren kívül a hírességeik mutatják meg igazán. Jó, itt elnézést kell kérnünk a többes számért, valóban otromba tréfa volt. A II. világháború utáni legismertebb embereinket ugyanúgy hívják, de ezzel vége is van a közös vonásoknak, és ebből nem  az osztrák jön ki jól. A miénk ugyanis egy vagány poéngyáros, dundi zseni, aki még Farkas Mihályból is magabiztosan űzött gúnyt, és akit a legutolsó, cúnami sújtotta tífusztelepen is istenként tisztelnek. A legismertebb osztrák ezzel szemben egy összeaszott, hallgatag ősember, aki néhány antropológuson kívül az égvilágon senkit sem érdekel. Nálunk talán virgonckodik előadó DJ Samu névvel?! Vagyunk annyira faszagyerekek, hogy az iszonyú sramlijukat össze sem hasonlítjuk olyan dolgokkal, mint az LGT és a Piramis. A komolyzenéjük említésre méltó lenne, ha az ünnepelt zeneszerzőik nem németek lennének. Humorban olyan nagyágyúval büszkélkedhetnek, mint a rémisztően szánalmas Anton aus Tirol, nekünk viszont be kell érnünk Hofival.

Valahol meg is lehet érteni, hogy egy ilyen önmagába borult szarkupac nép tagjai kétségbeesésükben a saját lányuk hajába törlik a kurta, maszatos farkukat a pincében, nem igaz? Nem, mivel még a lányaik is rondák. Kedves sógorok! Az a baj, hogy a legrosszabb hírrel szolgálhatunk. Ti nem vagytok senkik, legfőképpen németek nem. Csak nácik.

Címkék: pina ausztria bécs náci tolvaj sznob frusztráció osztrák adolf hitler szemöldök sunyi retardált beltenyészet labanc gnóm josef fritzl jörg haider apakomplexus amstetteni rém habzó rába

A bejegyzés trackback címe:

https://gyuloltellensegeink.blog.hu/api/trackback/id/tr851519413

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Armida · http://armida.freeblog.hu/ 2009.11.13. 22:40:58

Enszi, ha nem szólsz észre sem veszem (sztem a linkelt szövegrészt vastagítsátok kicsit, mert tényleg beleolvad a szövegbe) de már megnéztem, jaj a Scooteres örökhidrogénezett fijú! :D
Svarcit szeretem, mert ő "visszatér". :)

prostatikus vogon jeltz (törölt) 2009.11.14. 09:16:48

Érdekes aki a nyugati határszélen lakik az annyira nincs elájulva a "sógoroktól".
Ugye az hogy a Burelkandi paraszt hogyan "viselkedik" nálunk az ugye sima ügy.

Az osztrák rendőrökkel (határárőr) volt nekünk is egy afférunk.
Ez még az EU csatlakozásunk előtti időben volt nemsokkal. Akkor már ki volt tűzve a csatlakozás dátuma és csak hónapok voltak a csatlakozásik ha jól emlékszem, a határon már csak tessék lássék ellenörzés ment, ha látták a kezedben az útlevelet már intettek is hogy menj tovább.

Kimentünk 1 napra sielni és este szépen jöttünk hazafelé. Odaértünk a határhoz szépen gurulunk be az állomásra. Mikor beértünk a KIVILÁGÍTOTT átkelőhöz, szólt a sofőrnek az osztrák határőr (finánc) hogy állítsa le az autót és szálljon ki.
Gondoltuk oké kinyitja a csomagtartót stb.
A sofőrünk szépen leállította az autót és egy mozdulattal le is kapcsolta a világítást hangsúlyzozm a KIVILÁGÍTOTT határátkelőn.
Az osztrák koma úgytűnik csak erre várt, nem is engedte kiszállni a kollégát az autóból, hanem egyből elkezdett kiabálni hogy megbüntet 40 euróra mert lekapcsolta a világítást és veszélyeztette a közúti forgalmat.
Na azóta a kollégának megvan a külön véleménye az osztrák tüchtige sógorokról és mellesleg nekem is.

raoul_duke 2009.11.14. 09:42:53

@piréz vitéz: @Kurtz ezredes: csak nehogy a tudományos alaposság kárára rövidüljenek a cikkek! Szomorú és szánalmas lenne azt látni, hogy napi három poszt jelenne meg olyan minőségű tartalommal, hogy "hülye angolok, angol hülyék, mert bal kézzel váltanak sebességet".
Pl. az "osztrák konyháról" vagy "zenéről" azért nagyjából mindenki tudta, hogy mit jelent, de egy-egy ilyen cikk lényege szerintem az, hogy mindenki megérti, hogy MIÉRT gyűlöletesen szar valami (EZEKNÉL ugye a testvérek közti házasság évszázados hagyománya és a folyamatos wannabe németség elég sok mindent megmagyaráz).

A nagyon hosszú posztokat talán úgy lehet elkerülni minőségromlás nélkül, hogy egy-egy alap igazságot tartalmazó cikk után egyes területeket bemutató dolgozat jelenik meg (pl. az angoloknál az ún. sportjaik egy külön posztot elbírnak).

ibafaipap 2009.11.14. 10:12:18

Amikor középiskolában anno osztálykiránduláson voltunk valami stájer kisvárosban, este 9 körül összegyűltünk az egyik csaj teraszán, hogy egypár sör társaságában heherésszünk egyet, nem voltunk hangosak és nagyon messze voltunk a bebaszástól. Fél óra múlva egy szemközti kis torony faragott fa ablaka kivágódik és megjelenik egy császárbajszos fazon egy fehér, bojtos alvósipkában(!) és elkezdette osztani az észt, hogy mit képzelünk mi, különben is tisztességes ember ilyenkor már alszik( negyed-fél tíz lehetett), és kidobat minket a szállásadónál stb.stb. Természetesen köpni nyelni nem tudtunk, aztán jött a felszabadító röhögés. Szánalmas kis nép ez, aki miközben állandóan gecizik a magyarokkal, aközben teljesen be van tojva tőlünk, a nőik meg másra sem vágynak, minthogy egy tökös magyar gyerek megadja neki azt, ami jár. Úgyhogy nyeregbe és vigyünk egy kis életet a tüchtig balfaszok közé!

szomszédsrác 2009.11.14. 13:24:16

@tiboru: én remekül szórakozok :D a piramisjáték aljanépnek való felesleges bohóckodás az abszurd politikai humor pedig az olyan felsőbbrendű lényeknek van fenntartva mint a mi kultúrnemzetünk :D

imádom Vagin prof. legkisebb lányát 2009.11.15. 10:32:22

Az osztrákok EGYETLEN nemzetközileg is értékelhető "intellektuális" teljesítménye, hogy a debil külföldiekkel el tudták hitetni, hogy Beethoven osztrák volt, Hitler pedig német!

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2009.11.15. 15:20:54

@raoul_duke:
Szívesen elidőznénk mi egy-egy népnél hosszabb ideig is, ám rengetegen vannak még hátra. Továbbá olyan egyéb csoportok is léteznek, amelyekről nem is hinnétek, hogy a boldog, nyugodt, esztétikus életünk béklyói.

raoul_duke 2009.11.15. 15:31:30

@Gudea enszi: szerintem jó ez az egy csoport egy cikk módszer, a szétszabdalást csak arra a felvetésre írtam lehetséges megoldásként, hogy "túl hosszúak a cikkek, legyenek rövidebbek".
Tényleg nem lenne jó, ha elnagyolt vagdalkozásba menne át az itteni alapos munka, és a rövid, szenzációhajhász posztok _szerintem_ ezt eredményeznék.

pixelpiréz plüssvitéz · http://kigondoltam.blog.hu 2009.11.15. 22:20:43

@raoul_duke:
Grrrrrr, én nem erről beszéltem, te gyűlöletes.
De akkor mégegyszer, gy.k. (gyűlölködők kedvéért):
van pl. a mostani poszt (vagy az angoloké), pontosan ugyanez lenne szövegileg, csak három külön tematikus posztba rendezve (mittomén: történelem, kultúra, egyéb), és ha ezek pl. egy hét alatt jönnek ki egymás után, az jó (gyorsabban átfutható poszt + sűrűbb megjelenés + ugyanennyi info).
De egyébként nekem tök8.

raoul_duke 2009.11.16. 00:15:02

@piréz vitéz: ezt döntsék el a tulajdonosok. Különben is gyűlölöm, hogy erről kell itt beszélni, nem a Fritzl pincészet cuvéeiről.

Asidotus 2009.11.17. 21:13:31

Ennek a blognak nem tesz jót az Index-címlap.
Szerintem tiltsátok le.
Anélkül sokkal színvonalasabb kommentek jönnek, az Index után meg jön a sok troll, aki nem érti a Gyűlölt Ellenségek lényegét.
Szerintem a következő poszt legyen az övék, mert én nagyon utálom azokat a kötsögöket, akik egy kellemes blogot elkúrnak azzal, hogy nem értik, mi folyik ott.

Albu 2009.11.28. 02:52:13

Na végre, már vártam, hogy ezeket is jól bemutassátok.

320 hozzászólás? A lámákat ne engedjük már beleugatni!

Bastille · http://labdabiztos.blog.hu 2009.12.09. 19:52:03

ugye egyetértetek velem, h ez a videó abszolút ide illik
www.youtube.com/watch?v=ZXH438HO4xw

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2009.12.09. 20:14:24

@Bastille:
Ez nagyon állat! :)
A pincét kihagyták, az nem égett le. A család megmenekült.

Intizar 2009.12.11. 20:26:01

@Gudea enszi: Ejnye uram/asszonyom, nemkívánt törlendő. Magyar hevülete dicséretes, de kóstoljon meg már egyszer egy saale-unstruti Müller Thurgaut. Ha csak nem az édes "bor" híve (lehet, ez már sunyiság volt), akkor be fogja látni, hogy nemhogy németek, nemhogy germánok, de kapaszkodjék meg, NDK-sok is képesek nagyszerű bort termelni. Szándékosan nem a nagyszerű rajnai vagy sváb borokat hoztam föl példának. Azokra bizonyosan kisütötte volna, hogy az olaszok vagy a franciák csinálják. Akik egyébként cigányok, na de ne már, hogy a németek bort tudjank. Pedig hajjaj.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2009.12.12. 21:27:32

@Intizar:
Te valami rettenetesen okos ember lehetsz!
A Müller Thturgau pedig nem jó, bárhogy is pénzelnek a labanc kenyéradóid.

Intizar 2009.12.12. 21:48:14

Főgonosz lettem, látom. Mosel nevét már számra sem veszem...

Intizar 2009.12.12. 21:48:48

Ja, és ex-NDK-s kémek pénzelnek. Vagy én őket...?

Intizar 2009.12.12. 21:53:23

És én álltunk (királyi többes) a Habsburg-ház visszasunnyogási kísérletei mögött is. Most pedig a fogaimat csikorgatjuk az EU tömlöceiben

rozushka 2010.02.11. 12:44:09

egyedül Ausztriában láttam az új keletű közmondásnak megfelelő parasztot: ő frankón ekevassal a traktoron ment a diszkóba.

HaKohen 2010.02.11. 15:05:04

Izgatottan olvastam a bejegyzést, majd a hsz-okat, és közben egyre növekedetet bennem a gyűlölet irántatok, mármint a GYE szerzői iránt. Hogy rohadnátok el azzal a nagy eszetekkel, történelmi, földrajzi, néprajzi és egyéb műveltségetekkel. Na és az iróniátok, szellemességetek - hogy a pokol kapui tapossanak (vagy tapui kapossanak?) az agytekervényeitek közötti limonádéból kiserkenő mocskokon. (Na, összejött megint egy képzavar.)

Igazán egyetlen komoly és lényeges megjegyzésem vagy inkább kérdésem van @Gudea enszi:

A XVI. Lajos az nem XIV. volt?

Na szóval, vissza a kommentekhez. Kb. a felénél jöttem rá, hogy a bejegyzés és a többszáz (!) hsz. nem mai, hanem három hónapos, ami már magzatban is méretes, hát még posztban.

Így utólag rátekintve minderre, kényszeresen skatulyázó agyam rögtön két csoportba osztotta a hozzászólásokat:

Az egyik az, aki (ízlés szerint) kövérlászlós bajsza alatt somolyog vagy lebökött toros mangalicaként visítva röhög a poszton, csupán és mindössze, mert ÉRTI asztat. (Btw. sokszor voltam Ausztriában, de azért sem mondom meg, hogy mit láttam ott és mi a véleményem róluk. Ugyanis az csak megrontaná és félrevinné e poszt élvezetét.)

A másik fajta a komolyanvevős, szikkadtan ellenérvelős vagy akár melletteérvelős. Idetartozónak vélem az elmeháborodásokat is, amik khm... szintén előfordulnak. De több szót nem érdemes vesztegetni rájuk.

Szóval, gratula.

(Azt azért én is körömrágva várom, amikor elkezdtek zsidózni vagy magyarozni.)

HaKohen 2010.02.11. 15:11:19

@HaKohen:

Ja és még külön gyűlöllek titeket a képekért feliratostul.

Egy adalék az osztrák szemétkedéshez. A titkosszolgálatuk magyarellenes tevékenységet is folytat. Néhány éve egy a soproni borvidékhez tartozó magyar faluban az egyetlen turistacsalogató borozóba.

Hát borkorcsolyájuk az nem volt (még egy száraz pogi sem). Viszont a valódi soproni kékfrankost ott kellett hagynunk, mert úri modorunk miatt nem akartunk köpködni.

Hát mi más az ilyen, mint a szomszéd ország titokszolgáinak aljas és alattomos diverziója?

HaKohen 2010.02.11. 15:11:56

Bocs, hogy magamnak válaszoltam, melléütés volt.

HaKohen 2010.02.11. 15:12:51

Bocs, hogy magamnak válaszoltam, melléütés volt.

KariKa 2010.02.21. 01:27:19

@HaKohen:

OsztRák Korcsok, ezek a pitcairn szigeteki kutyák.

alex49 2010.04.16. 12:40:08

Szeretni az osztrákokat, ezek után?

A Bundespolizeidirektion Schwechat. 2320 SCHWECHAT Plankenwehr Str. 2, alatt székelő rendőrség két beosztottja ellen rablás, és más bűncselekmények elkövetése miatt feljelentést teszek.

Az elkövetők nevét, és szolgálati számait nem ismerem, mert a közúti ellenőrzés során, - miután megállítottak – nem köszöntek, és nem mutatkoztak be. Később kérdeztem az egyik rendőrtől a nevét, és a szolgálati számát, de azt mondta, hogy rajta lesz a papírokon, és nem mondta meg. A szolgálati számot az egyen ruhájukon sem láttam.
A vád bizonyítására elmondom a történéseket. A jelenetnek számtalan szemtanúja is volt. A műszaki vizsgáztatást végző rendőrök, a kényszervizsgáztatást elszenvedő többi gépkocsivezető, és a mentősök.

A közúti ellenőrzés során vizsgáztatásnak vetették alá az általam használt gépjárművet. Elvittek a mobil vizsga-ponthoz, ahol több vizsgára váró autó is várakozott. Amíg sorra került az én autóm, a rendőrök fotókat készítettek az autóról. Közben az ajtókat is kinyittatták, hogy az általam szállított rakományt is ellenőrizhessék.

Az oldalajtó kinyitása után láthatóvá váltak bizonyos szerszámok, amelyek között volt egy használt HILTI márkájú fúrógép. A rendőr kérte tőlem a gépről a számlát. A nyelvtudás hiánya miatt nem tudtam elmondani, hogy a rakomány egy barátom tulajdona, akinek szívességből viszem haza a holmiját, miután a munkáját Németországban elvégezte. Elmondtam azt is, hogy az a bizonyos gép (HILTI) már nagyon öreg, és természetesen számla, nincs. Erre megkérdezte, hogy mit akarok csinálni, ezekkel a szerszámokkal. Bankot akarok rabolni? Kérdés volt az is, hogy a kocsi rakományát loptam e, és van e számla a használt bútorokról.

E pillanatban úgy éreztem, hogy ez az ellenőrzés már nem tréfa. Ez már komoly vád, és közöltem a rendőrrel, hogy szeretnék tolmácsot kapni a beszélgetéshez, és ügyvédet a jogaim védelme érdekében. Miután rájöttem arra, hogy ez a rendőr engem bűncselekmény elkövetésével vádol. Tolmácsot azért is igénybe szerettem volna venni, mert a rendőr közölte velem, hogy beszéljek németül, ha már Ausztriába jöttem. Azt ugyan nehezen értem, hogy ez az ember milyen jogon kényszeríthet engem arra, hogy az Ő nyelvén beszéljek. Az jutott eszembe, hogy már volt olyan világ Európában, amikor csak azok számítottak embernek, akik németek volt. Én azt hittem, hogy ez a mostani Európa már nem ilyen világ. Csak azért szenvedtem hátrányt, mert nem tudtam, nem voltam hajlandó németül megszólalni, és volt merszem szembeszállni a rendőr akaratával.

Amikor világossá vált számomra, hogy itt már komoly baj van, felhívtam a barátomat. Ő beszél németül. Oda adtam a telefont az egyik rendőrnek, és a barátom el mondata neki, hogy a rakomány az Ő tulajdona, és ha a használt bútorok eredete érdekli a rendőrt, akkor hívja fel azt a német családot, kiktől a bútorokat kapta. Megbeszélték, hogy sms-ben elküldi a telefonomra a német család telefonszámát, címét, hogy a rendőr, ha akarja, ellenőrizhesse ennek az állításnak a valóság tartamát. Természetesen a rendőr, nem akart Németországba telefonálni. Ebből is az tűnik ki, hogy a rendőrök nem az „igazságot” keresték, csupán mindenáron bűnt, hibát szerettek volna találni, hogy „megbüntethessenek” miután nem tettem a kedvük szerint.

Közben jöttek, mentek a telefonok, és felhívott a feleségem. Tudta, érezte, hogy nagy bajban vagyok, és megpróbált megnyugtatni. A tanácsára bevettem két erős nyugtatót, és a gyógyszereimet. Baj van a szívemmel. Egy súlyos infarktust éltem túl. A szívembe két stent-t lett beültetve, és az orvos javaslatára távol kellene tartanom magamat minden izgalomtól. Számomra minden stressz helyzet potenciális életveszélyt jelent. Legalább ötször próbáltam meg orvost kérni, de kinevettek. Nem hívták ki a mentőt. Az gondolták, komédiázok.

Több mint másfél óra elteltével hívták csak ki a mentőket. Kiabáltam, és szidtam őket, -magyar nyelven,- amitől elvesztették a türelmüket, vagy talán megijedtek, hogy esetleg tényleg bajban lehetetek, kihívták a mentőket. Közben megnyugtattak, hogy ne aggódjak, mert a feleslegesen kihívott mentőautó költségét is megfizettetik majd velem.

A mentősök megmérték a vérnyomásomat, és be akartak vinni a kórházba. A két rendőr eközben a mentőautó ajtajában állt, és bár a mentősök kérték Őket, hogy álljanak félre, hogy az ajtót becsukhassák, mert nem tudnak dolgozni, de a rendőrök csak nevettek, és az egyikük legfontosabb dolga az volt, hogy az időközben elkészült papírokat aláírassa velem. Természetesen ezt is megtagadtam. Fogalmam sem volt arról, hogy mit kellett volna aláírnom. Én mérgembe kiszálltam a mentőautóból, és megtagadtam azt, hogy bevigyenek a kórházba, mert bíztam abban, hogy a két ember miatt meghalok, és akkor talán egy életre megtanulhatták volna, hogy „mindent” nekik sem szabad. A mentősök megmérték a vérnyomásomat, és nem ítélték kritikusnak. Ez persze nem csoda, hiszen bevettem két Andaxint. ami meglehetősen erős nyugtató. Másfél óra múlva nem csoda, hogy hatott, és nem volt a vérnyomásom az egekben.

Az eseményeknek bizonyos értelemben fül tanúja volt egy ember, akit a rendőrök hívtak fel, és az illető azt állította magáról, hogy Ő egy tolmács. Tény az, hogy tudtam Vele beszélgetni, de ez a beszélgetés igazán nem volt tolmácsolás, mert a rendőr nem volt része a beszélgetésnek. Elmondtam Neki, hogy mi történik éppen velem, de segíteni nem tudott.

A rendőr kivette a kezemből a telefont, és megszakította a kapcsolatot. Ennyi volt a tolmács „segítsége”. A bécsi magyar konzulátus vezetője is értesült a történtekről, és felhívott. Segítséget ajánlott, és megpróbált megnyugtatni. Neki mondtam el, hogy milyen elképesztő dolog történt velem. A két rendőr odaszorított engem az autóm oldalához, és az egyik kivette a kabátom belső zsebéből a pénztárcámat, és kivette belőle a benne lévő 150 eurót. Azt mondta, hogy lefoglalja a büntetés kifizetésére. Ezzel egy időben átkutatták a vezetőfülkét, és a diplomata táskámból kivették a két telefont, és kivetették velem az autóból a navigátort, amit szintén lefoglaltak a büntetési díj fejében.

Tették ezt azért, mert kijelentettem, hogy egyetlen centet sem vagyok hajlandó fizetni. A 22 euró összegű vizsgadíjat sem akartam megfizetni, ezért az egyik rendőr a tőlem elrabolt pénzzel elment a vizsgáztató autóhoz, és kifizette a kérdéses 22 euró díjat. Miután a tárcámból kivették a pénzt, megpróbáltak rávenni arra, hogy legalább a vizsgadíjat fizessem meg, de újra és újra elmondtam nekik, hogy semmit nem fizetek ki. Nagyon ingerült, zaklatott voltam, és bosszantott a rendőrök hozzáállása, viselkedése. Tudtam, hogy gondban leszek a hazautazással, ha elveszik a pénzemet, ezért megpróbáltam menteni a menthetőt. Megkérdeztem tőlük, hogy ha a vizsgadíjat hajlandó lennék kifizetni, akkor a többi pénzt visszaadják nekem, de azt válaszolták, hogy nem. A maradék pénz megy majd a büntetésre.

Közben telefonált újra a Konzul asszony, és segítséget ígért, és azt kérte, hogy ne csináljak botrányt. Beszélt a rendőrökkel is, és valószínűleg ennek hatására vissza adták az egyik telefonomat, és a maradék pénzt. A Konzul Asszony valószínűleg eszükbe juttatta, hogy komoly hibát követtek el. Csak 128 eurót adtak vissza, mert a többit ugye, a 22 eurót, - az én akaratom ellenére – kifizettek a „vizsgáztatásért. Természetesen a Konzul Asszonynak elmondtam, hogy két rendőr fényes nappal kirabolt, és itt állok egy idegen országban egyedül egyetlen cent, és telefon nélkül a vakvilágban. A navigátort, és a másik telefont nem adták vissza. Kértem a telefonkártyát a telefonomból, de ezt a kérésemet sem teljesítették.

Közben elkészült a „számla” is. 1020 euró büntetést szabtak ki, amit később felkerekítettek 1200 euróra. Ki tudja miért? Azt mondták, hogy ha most kifizetem, hozhatom a trélert, és vihetem az autómat, és a rakományt, de ha nincs nálam elegendő pénz, akkor kapok három napot arra, hogy átutaljam a kérdéses összeget. Az elkobzott 150 euró is része lett volna a büntetés kifizetésének.

Szeretnék feljelentést tenni rablás miatt. A két rendőr odaszorított a kocsim oldalához, és a kigombolt kabátom zsebéből saját kezűleg vette ki a pénztárcámat. A rendőr új lenyomatát talán még most is megtalálhatják a pénztárcámon. Ha én a pénzemet önként adtam volna oda, akkor a pénztárcámon nem lehetne ott a rendőr új lenyomata. Védekezni esélyem se volt, a két állig felfegyverkezett, hatalmas termetű rendőrrel szemben.

Azt mondták, ha kifizetem a vizsgadíjat, és a bírságot, akkor mehetek. Természetesen én nem akartam, és nem tudtam fizetni. A viselkedésem a végsőkig felbőszítette a rendőröket, akik megütni nem mertek, de az egyik mérgében elfutott az autóhoz, és letépte a rendszámtáblákat.

A kálváriám ezzel még nem ért véget. Az utas fülkéből kivetették a diplomata táskámat, és kinyittatták. Találtak benne két darab használaton kívüli pénztárcát, amit a lányaimnak gyűjtöttem, a szemétben. Az egyik rendőr kikapta a táskából a két pénztárcát, és a zsebébe tette. Hiába magyaráztam neki, hogy a két tárca teljesen üres, nem hitt nekem. Később megnézte azokat, és miután látta, hogy tényleg nincs bennük semmi, utálattal visszahajította, a kocsiba. „Szemét” mondta, de közben a másik rendőr átkutatta a táskámat. Belenézet minden rekeszbe, zsebbe, és kereste az értékeke, amit „lefoglalhatna”. Az útonállók nem végeznek ilyen alapos munkát, amikor kirabolják az áldozataikat.

Ez az eljárás egyszerűen döbbenetes. Az, hogy a rendőrök ilyent megtehetnek büntetlenül a harmadik évezred szabad Európájában egy védtelen öregemberrel, az egyszerűen elképesztő. Képesek lettek volna teljesen kifosztva, egyetlen cent nélkül, üres zsebbel, telefon, és nyelvtudás nélkül egy idegen országban útjára ereszteni egy embert, és a sorsára hagyni. Ez eddig teljességgel elképzelhetetlen volt a számomra.

A szabálysértés tényét – az autó állapota miatt – nem vitatom. Még igazuk is lehetett volna, hiszen az eredményeket, hogy az autóm „kaput” a gép „mondta”, de ezek az emberek – EMBEREK? – emberségből elégtelenre vizsgáztak. Még talán ez sem lenne baj, de bűncselekményt követtek el. Kiraboltak fényes nappal egy védtelen embert. Pusztán a pénze miatt.

Lehet, hogy nem jól tudom, de az intézkedő rendőrnek még arra sincs joga, hogy az autóba benyúljon, és onnan valamit elvegyen. Ezek a rendőrök messze túl lépték a hatáskörüket, a hivatali hatalmukkal visszaéltek, és az eljárás során erőszakot alkalmaztak.

Bűncselekmény elkövetésével vádoltak. A védekezés lehetőségét megtagadták tőlem, pedig a jogi védelem jár nekem, még akkor is, ha az intézkedő rendőrnek történetesen igaza van, és az autó műszaki állapota nem felelt meg a jogszabályoknak. Az, hogy az autó műszaki állapota nem volt megfelelő, feljogosította a rendőröket a bírság kiszabására, az erőszak velem szemben alkalmaztak, akkor sem igazolható. Engem azért büntettek, mert megtagadtam a fizetést, volt bátorságom nemet mondani nekik. Lehet, hogy ezeknek a rendőröknek az életében én voltam az első, és egyetlen „mocskos külföldi”, aki vette a bátorságot, és packázni, mert velük. A rettegett „osztrák rendőr” méltóságát sértettem meg ezzel.

Ezek az embernek egyáltalán nem nevezhető lények képesek voltak még az orvosi segítséget is megtagadni tőlem. Ez nem egyszerűen embertelenség. Ez a körülmény akár szándékos veszélyeztetésnek is minősíthető. Azt még egy magyarul nem beszélő osztrák rendőrnek is illik megérteni, hogy „INFARKTUS” !!!!! Mondtam, hogy baj van a szívemmel.

Az orvosi segítséget is csak azért adták meg – a sokadik hiába való kérés után – mert nagyon hangosan követeltem. Gondolom láthatták a képemen, hogy nagyon ideges vagyok, és talán eszükbe jutott, hogy mi van akkor, ha mégsem komédiázok. A cinizmusukra jellemző, hogy szurkoltak nekem, hogy a mentősök állapítsák meg, hogy feleslegesen hívtam ki őket, és akkor még a mentőautó kiszállásának a költségét is fizetni fogd, te mocskos magyar. „Majd mi megmutatjuk neked, hogy fizetni fogsz.” Ez volt a képükre írva.

Így utólag végig élve újra a történéseket, szerencsésnek mondhatom magamat, hogy rajtunk kívül mások is voltak a telepen, mert ha mi történetesen magunk lettünk volna, akkor bizonyosan nem úsztam volna meg ezt a kalandot egy alapos verés nélkül. Az egyik rendőrnek az orra vészesen közel volt a képemhez….és talán szerencsém volt, hogy nem értettem azt, amit a képembe mondott, de a tekintete igen beszédes, és vészt jósló volt. Igazán kedvükre lett volna engem „tiszteletre tanítani”.

Csupán egy ügyvédet, és egy tolmácsot, és konzuli segítséget kértem. . Megmondtam, hogy amíg ezeket a feltételeket nem teljesítik, semmit nem fizetek. Igaz, nem is tudtam volna. Elkövettem még egy végzetes hibát is. Megszólaltam a saját nyelvemen, és nem voltam hajlandó a nagy hatalmu osztrák rendőr nyelvét használni. Igaz nem is tudtam volna. Ez úgy látszik végzetes hiba volt.

Karaj87 2010.04.25. 21:40:25

@alex49: "Szeretni az osztrákokat, ezek után?" - előtte SEM, semmilyen körülmények között. Vérgáz ez a story. Nem fér a fejembe, hogy magyarok, hogy mehetnek a röhejes Bécsbe (nálam csak TAHÓFALVA) Kristkindlmarktra, ami egy nagy szar, pénzéhes osztrákok eladják attrakcióként az adventet, hogy kihúzzák a külföldiek zsebéből a lettát. SZÁNALOM, hogy magyarok rajonganak egy olyan "népért", ami a mi farvizünkön evezett az OMM idején. Egyszerűen kinyílik a bicska a zsebemben, amikor beltenyészetből származó, senkiházi sógorok megvetéssel bámulnak rám, mert keletebbről jövök....amikor vázoltam egy osztrák gyereknek, hogy Burgenland az ugye Mo.-hoz tartozott és Kismartonba is voltam már (nekik ugye Eisenstadt) és tök szép város egyébként sztem. Erre ő fellengzősködött, hogy lófasz az Bécshez képest. Mondom kicsi, barátságos és mgéáis annyira más egy egykor magyar terület ,mint a mostani magyar városok. Azt mondja erre: mé' a magyar városok abban mások hogy KOSZOSAK? TAHÓ BAROM, az elkövetkező 1 hétben persze kapák az ívet a Habsburgok rendesen:D meg ment az összehasonlításuk a németekkel stb. azt tudta, hogy rossz emberrel kezdett. Gyűlölködő vagyok eléggé, de ez Angliában esett meg egy nemzetközi társaságban, ahol az ember mégis félreteszi az ellentéteket és ha már tudok vele legalább németül beszélni, akkor mégse ellenségeskedek még 1 szánalmas bécsivel sem...de ez nem jött össze neki:D
Remélem az Alba Volán a következő szezonban jól megbassza a Viennát az anyja hátán és helyreállhat a lelki békém:P

Ez nem nép egy nagy határ szemét, olyanok ,mint a svájciak, csak csóróbbak, kisstílűbbek és ZÉRÓ "népjelleg". Ármánykodó, sunyi, látszat-udvarias, wanna be-németek, pfuj.

Hopstimop 2010.09.27. 22:33:56

Öcsem, ti aztan nem vagytok semmik.

Lehet itt csürni, csavarni, ahogy akarjatok, az egesznek ugyanolyan ugrabugralas es önmagyarazat szaga van, mint amit felrottok a gyülölt nepeknek.

Ha Mo olyan csodas hely, akkor miert ausztria van a jobb helyzetben, es miert a magyar akar mindenaron ausztriaban dolgozni a jobb megelhetesert? Miert nem az osztrak akar mindenaron Mo-n elni?

Ja, hogy a körülmenyek, meg a masik volt a hibas, meg a sok gonosz gyülölt ellenseg folyton kibaszott velünk...ertem....hm... ezek a luzerek ervelesei szoktak lenni, nem?

Talan elöbb epitö jellegü modon kene a sajat orszagotokkal foglalkozni es akkor lenne belöletek valami, ti leha lusta tolvaj nepseg. Nem a masok sarbatiprasaval probalni megmagyarazni a letjogosultsagotokat es nemi önbizalmat es nemzeti öntudatot magyarazni magatokba.

Az hagyjan, hogy a sajat orszagotokra szartok es csak tönkrebasszatok. A szomoru az, hogy ugy basszatok szet a sajat orszagotokat, hogy azt hangoztatjatok, hogy szeretetböl teszitek. Ez az intelligencia teljes hianyara vall minden ttettekben. Nem csak mint ennek az oldalnak a szerkesztöi, hanem mint nep.

Tiszta szegyen, hogy magyarnak születtem.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2010.09.28. 00:14:01

@Hunnenkoenig:
A válasz roppant egyszerű. Ausztria nincs jobb helyzetben, csupán több a pénze, a több pénz pedig abból a kicsinyes, szarrágó, fos, harácsoló mentalitásból ered, ami idegen attól a néptől, amely Szent Lászlót és Mátyást adott a világnak, valamint országában a napsütéses órák száma meghaladja az összes benelux államét együttvéve. A pénzimádat, annak a velejéig romlott és undorító protestáns kultúrapótléknak a terméke, ami mostanra sajnos az egész világra ráerőltette magát. Az osztrákok ebből megelégedtek a pénzzel, hisz továbbra is bigott katolikusok. Hagyd már ott a picsába azt a szerencsétlen országot, amelyik egy kiló kenyeret nem tud venni a boltban saját nyelven.
Ha magyarnak születtél, az azt jelenti, h lényegében egy elitklub tagja vagy, most pedig sekélyes újgazdag prolik közé keveredtél. Gyere Haza! Várunk!!!

Hopstimop 2010.10.03. 13:28:53

Azt ugye tudod, hogy pont azt rojatok fel itt a hozazszolasokban amsoknak, amit ti csinaltok.

Gyülölöm a köcsögöket es kitekernem a nyakat, mert gecizett velem az orszaguton.

Mennyire primitivnek kell ehhez lenni?

Tisztara mint az ovodaban. Ugy kezdödött, hogy a pisti visszaütött.

Mindannyiotok IQ-ja összesen nem nem eri el egy piritoskenyeret.

Amugy jelentettem az oldalt a blog hunak, akik ugy latszik szarnak az egeszbe. A következö lepeskent a rendörseg figyelmet hivom fel ra. Valoszinüleg ök is szarnak bele.

Mo-n a szolasszabadsaggal takaroztok es azt hiszitek, az mar jogot ad nektek a lazitasra, uszitasra es fajgyülöletre.

Tudod, közetek akkor se mennek vissza, ha engem valasztanatok kiralynak.

En több rosszat tapasztaltam magyaroktol, mint osztrakoktol.

Mo-n 3x törtek fel az automat, megloptak, atvertek, megvertek es amit akarsz.

Osztrakoktol eddig semmi amst nem kaptam, csak segitökeszseget es szeretetet. Rengeteget tudnek emselni, de nektek nem teszem.

Egy primitiv, lusta, rablobanda vagytok ugy ahogy vagytok. Masok hatan akartok felkapaszkodni, de becsületes munkara nem fülik a fogatok.

Uszitani, lazitani azt tudtok, de ahhoz, hogy az orszagotokat jobba tegyetek, arra nincs eszetek.

Biztos ott voltatok mindannyian, amikor autokat kellett felgyujtani, utcaköveket dobalni es közepületeket rongalni.

Azzal aztan igen megmutattatok a vilagnak, milyen faszagyerekek vagytok. Günter biztos nagyon megijedt attol, hogy felgyujtottad kovacs bela kisnyugdijas polski fiatjat!

Fasza gyerek voltal! Kurva elit tarsasag valoban.

Hopstimop 2010.10.03. 13:32:33

LOL, Most nezem: "Kurtz ezredes"!? Nem vagy kisse ellentmondasos? Talan skizofren vagy es magadat gyülölöd?

Öcsem.... erre nekem mar szavam sincs....

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2010.10.03. 13:54:10

@Hunnenkoenig:
Meggondoltam a dolgot és inkább maradj mégis a festői Ausztriában, bár a feljelentősdi érzékelteti, hogy nagyon is magyar maradtál te odakint. Alig várjuk már, hogy bírósági eljárás során, folyóméternyi iratanyaggal támaszthassuk alá, hogy az osztrákok létük első percétől fogva élősködő harácsoló gnóm disznók, és egyetlen népszokásuk a saját(amúgy ronda)lány hajába gecizés.

Intizar 2010.10.03. 21:41:16

@Hunnenkoenig: Herr Hunnenkönig... ön valóban ennyire gyanútlan? Javaslom, nézzen kissé körül az oldalon. Más műfajok is vannak a világon, mint amelyekhez Ön szokva lehet. Tájékozódjék. Ha ez sem jár sikerrel, kénytelen leszek Önt butusnak minősíteni.

Hopstimop 2010.10.03. 23:16:17

"a feljelentősdi érzékelteti, hogy nagyon is magyar maradtál"

Hm... micsoda elit... most akkor mi a fasz is van? Most akkor mi vagyunk a kurvajosracok, vagy csak köcsög feljelentös nepseg vagyunk?

Baszki, jolenne, ha eldöntenetek mar ugy igazabol, hogy most mit is akartok.

@Intiszar:
Nem tudom te ezt az oldalt mindek tartod. Probaltam benne keresni ironiat, humort, önkritikat vagy barmi mast, ami arra utalna, hogy nem jobboldali faszok hirnevvagya vezereli az irasokat.

Sajnos nem talaltam ilyesmit. Tehat kizarolag jobboldali primitiv faszok irnak ide, ez a megallapitasom.

Es azert mert fellenglösen irsz, attol meg egy bugris paraszt maradsz.

Akarmit is hiszel magadrol, meg a blogodrol, a publikumod hozzaszolasai minden ketseget kizarnak.

Es nem, en nem szamolom magam a publikumod köze.

Intizar 2010.10.03. 23:21:53

@Intizar: Egyetlen dolog lep meg, de ez már valóban az én korlátoltságomat jelzi: még mindig képes voltam azt hinni, hogy ennyire csak "jobboldaliak" lehetnek korlátoltak. Hát tessék, itt a szép tanulság.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2010.10.04. 00:11:36

@Hunnenkoenig:
Régóta tervezünk egy vendégposztos hónapot, és úgy érezzük, végre megvan a megfelelő ember a magyarok megírására. Benned olyan tehetség szunnyad, amilyen csak nagyon kevesekben. Elég volt négy komment, hogy napokig röhögtesd a Gyülieli igencsak hozzáértő közönségét. Innentől tiéd a pálya!

Hopstimop 2010.10.04. 07:35:33

Na csak beugrottam gyorsan melo elött.

Mert en melozom ugye, nem ugy, mint masok, akiknek van idejük ilyen blogokat csinalni.

A baj a ti fajtatokkal ugy altalaban az, hogy ervekre lesajnalkozo egysorosokkal valaszoltok, ez altal probalva bizonyitani felsöbbrendüsegeteket, ami viszont inkabb ugy sül el, hogy csak ostoba fajankonak neztek ki.

Az ideologiatokban semmi logika, folytonossag vagy tartalom. Ugy valtoztatjatok es magyarazzatok, ahogy eppen jo.

Lehet itt jatszani a felreertett nagymenöt, az oldal es a latogatok hozzaszolasanak tartalma es szinvonala azt mutatja, hogy bizony mindenki ugy latja ezt az oldalt, ahogy en. Sajnos a legtöbbje komolyan veszi es magaeva teszi azt amit hirdettek akkor is, ha esetleg nem az volt a szandek.

Igaz nem olvastam sokat, mert nem volt kedvem hozza, de amit olvastam, abban bizony szikrajat sem talaltam semminek, ami pozitivumkent hathatna.

Hozzaszolasaitok azt sugalljak, hogy ez az oldal nem az, aminek latszik.
Ha ez igy van, akkor ezt nagyon jol elrejtettetek, mert több embert megkerdeztem az ismerettsegi körömböl, hogy ök mit szolnak hozza es mindenki ugy latta ahogy en.

Elöször mindenki az ironiat kereste benne, de mikor nem talalta, megallapitotta, hogy egy faszkalap tarsasag müve lehet csak.

Mi lenne, ha inkabb elöbb nönetek egy kicsit, nemi elettapasztalatot szereznetek, elmennetek dolgozni elösködes, lopas es csalas helyett, aztan meglatnank, hogy lenne e kedvetek es energiatok ezt a szemetet tovabbirni.

Mert bizony, mint mondtam, mindegy, hogy ti minek latjatok es milyen celzattal csinaljatok, ez csak szemet marad attol meg.

Na minden jot!
Majd szoljatok, ha kiraktatok a magyarokrol szolo cikket. Arra kivancsi leszek.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2010.10.04. 11:27:57

@Hunnenkoenig:
Kérünk mesélj még a NYUGATról. Ti komolyan úgy éltek, hogy dolgoztok és abból van a pénz?

Noked-Lee 2010.10.05. 00:00:55

@Hunnenkoenig: váhháháááá! :D
végre!!!

Jamal_Fraser 2010.10.05. 17:36:41

@Hunnenkoenig: Különben van igazság az újabb versenyző szavaiban: az ezredes és enszi excellencijás urak igen nagy cigányok, lusták dolgozni és rendesen írni a gyűlöltblogot (bár mostanában kétségtelenül belehúztak), mint ahogy erre már jópárszor felhívódott a figyelem a törzsolvasók által (jajjdeszép ez a magyar nyelv)!

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2010.10.05. 18:15:58

@Jamal_Fraser:
A cikkek elkészítéséhez olyan dolgok kellenek, amik Ausztriában annyira ismeretlenek, mint Magyarországon a munka. Ötlet, szellemesség, zseniális kreativitás és álszemérmet nem ismerő kíméletlen szókimondás. Ezt nem tudjuk futószalagon szállítani, és sajnos mostanában mással is kell foglalkoznunk, de azért igyekezni fogunk heti egy írással előállni.

supernowa 2010.10.05. 22:39:33

@Hunnenkoenig: Üdv, végre egy ellenvélemény, kell ilyen is (bár ez a jelentés azért elég erős, azt hiszem a hitelességed ezzel jócskán meg is csappant)
Szóval azt nem értem egészen, miért kell ezt ilyen görcsösen venni, meg felháborodni? Nem kell minden szavával egyetérteni, sőt egy minimálisan intelligens embernek szerintem meg sem kell magyarázni, hogy nyilván helyenként rendesen ki vannak sarkítva a dolgok. Egyszerűen szórakoztatató, remek stílusú írások vannak itt, persze rengeteg igazsággal.
Nyilván fogékonyabb rá egy olyan felfogású ember, aki itthon marad és havi 80 ezererért gályázik, és így is örül, hogy van munkája, mint aki külföldön próbál boldogulni (és ezt a csoportot most nem lebecsülöm, sőt pár vonatkozásban tisztelem is őket bátorságukért, kockázatvállalásért). De politikai/világnézeti fröcsögésre nem kellene, hogy okot adjon, bármennyire is hatásosak az itt fellelhető sorok.
Ja, amúgy teszem hozzá a kollektív rablóbandázással, élősködőzéssel talán már a komment elküldése közben beláttad, hogy épp az általad megvetett "szintre" érkeztél meg, nem kis szorzóval megspékelve, hogy saját hazád fiait jellemzted így, háát erre most hadd ne mondjak semmit, csak hogy megőrizzem a kommentem viszonylagos emóció-mentességét..

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2010.10.06. 00:20:48

@Hunnenkoenig:
"az ismerettsegi körömböl, hogy ök mit szolnak hozza es mindenki ugy latta ahogy en"

Similis simili gaudet.

Észrevetted, hogy mi páratlan éleslátással és őszinte tényfeltárással megírtunk már több tucat cikket, míg te csak az osztrák barátaidhoz kommenteltél? Akkor most ki világlátott és ki szűklátókörű?

Az öngyűlölet, ill. saját néped gyűlölete egyébként a szociálpszichológia által számon tartott negatív lelki elváltozás. Körültekintő terápiával gyógyítható.

@Jamal_Fraser:
Jamal, te koszos nigger, te meg húzzál a sarokba rágódni, hogy mikor szólsz be még egyszer a művelt fehér embernek! :)

Jamal_Fraser 2010.10.07. 12:13:48

@Gudea enszi: hé, a négerek is emberek, csak fekete a bőrük! (kibírtam röhögés nélkül!)

Noked-Lee 2010.10.07. 13:30:25

hé, nem szidni a négereket! ugyanolyan állatok, mint bármelyik más!

vén betyár 2010.10.19. 14:30:59

NEM németektől, bajoroktól, poroszoktól, stb. hallottam a viccet, hanem echte bécsitől:
"Azért piros-fehér-piros az osztrák zászló, mert amíg csak kétszínű volt, sohasem tudták megjegyezni, hogy melyik is van felül."

Egy másik gyöngyszem:
Az osztrák ffi hazamegy, először is jól megveri az asszonyt, hogy tudja, ki az úr a házban.
Aztán jól megkeféli, hogy tudja, ki a férfi a házban.
Végül fingik egy nagyot, hogy lássa, kedélyes is tud lenni.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2010.10.19. 18:58:08

@vén betyár:
Azt az osztrák viccet ismered hogy
"- Hugi, te jobb vagy mint anyu!
- Tudom, mondta apu"

BékaRóka 2010.10.30. 14:18:56

@Hunnenkoenig: Maradj is meg "vilaglatottnak", ne téj vissza ide a bőgatyás / fütyülősbarackosok közé, ahol úgysem éreznéd jól magad. Útközben csak arra vigyázz, nehogy leess az egódról az IQ-dra, mert csúnyán megütnéd magad.

gattolini 2010.12.13. 19:10:26

Nahát,már Ausztria is szar...
De jó lenne már végre Erdélyről meg Székelyföldről,vagy a csángókról,esetleg a Magyarországról is olvasni egy ilyen "irónikus" írást,aztán meg tele kommentelni...
Vagy arról a majom Tamás Gáborról írni egy cikket,amelyiket ki evett a franc Svédországba,és azóta a bozgorja más sem csinál,csak telerinyálja a DunaTv-t a sírós,bőgős nyekergésével,hogy szép erdély,ha még egyszer láthatná,meg a hargita...
mikor kérdezi már meg valaki tőle,ha annyira szereti,mi a fenének jött el onnan,vagy miért nem megy vissza?
Ez persze az összes nyustyura igaz,a hátamon feláll a szőr a szar székelyhimnusztól,ilyen ócska szart ritkán halla z ember.
Nosza Kurc/Röhm meg gudeejaenci,tollat a kézbe,és írjatok egy humoreszker erdélyről!!!

Noked-Lee 2010.12.17. 17:40:38

mádonnámíjjá, gáttolíni!
te elvileg azért jöttél ide, hogy bevédd a szőröhátúakat. szíved joga. de most miért támadsz mindenre, ami magyar? csak úgy tudod megvédeni a puttánákat, hogy a saját népedet szidod?
komolyan nem értem.

Nina Skye 2011.02.03. 14:58:10

azt mondta a Rodzser hogy ez egy jo hely, hat megnezem, tenyleg jo

@Hunnenkoenig: te egy igazi ostoba ugyeskedo magyarnak maradt paraszt vagy, aki soha nem fog ervenyesulni Ausztriaban, pont azert mert az aklimatizacios keszseged a nullaval konvergal, es csak a magadfajtaval vegyulsz , akik szinten nem az atomfizikusi maassagokat feszegetik. Ausztriaban elek, soha SEMMI atrocitasom nem volt egyetlen szervvel sem, sot, azt kell szomoruan (not!) megallapitanom, hogy amiota itt kell inteznem a lejart paprjaimat jogsi, TB etc. sokkal rugalmasabban, es zokkenomentesen ugrok at egyik elintezni valorol a masikra, mig Budapesten az allando burokraciaval szembesultem ugy, hogy nem keves helyen van ismerosom ami neha meggyorsitotta a dolgokat.
Az osztrakok nem befogado nep, es egy cseppet sem csodalkozom rajta, a hatarszeli magyarbunozes merteke hihetetlen, a kunyeralo, gyujtogeto (otthon Mercivel jaro) luxuskoldusokrol meg nem is beszelve, akik ugy adjak elo, mintha o segitene az emberen amikor idejon elvinni a szemetet (hasznalt mosogep, ruha stb.) majd megeyszer amikor a kifigyelt objektumbol az ertekeket "mentik meg....

Hopstimop 2011.02.03. 20:29:41

@Nina Skye: Te valoban nekem cimezted a hozzaszolasodat?
Szerintem talan olvasd el ujra, amiket irtam, mielött menönek kepzeled magad, közben meg csak hülyet csinalsz magadbol.

Talan kevesebbet kene inni mielött blogokra irsz...

Az aklimatizacional gondolom az integraciora gondoltal...

Szerinted annak mekkora az intelligenciaja (igen, itt rad gondolok), aki egy, a sajat nyelven irodott hozzaszolast nem tud ertelmezni es meg van pofaja felsöbbrendüsködni meg anyazni mindamelett, hogy ö a hülyepicsa?

A többi hozzaszolas valaszra erdemtelen, a tiedre is csak azert valaszolok, mert ilyen sötetseget meg ezen az oldalon sem vartam volna.

Te ugyanis valoban sötet vagy, mig a többiek egyszerüen csak tahok.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.02.03. 23:39:11

@Hunnenkoenig:
Örülünk, hogy látunk, már azt hittük beteg vagy,

Don Gó 2011.02.15. 12:39:28

ez itt ugye a PSZICHIÁTRIA honlapja? annak is csak vicc.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.02.15. 16:25:25

@Don Gó:
Csak a címlapra került cikkek kommentáradata számít a pszichiátria honlapjának: elmebeteg hőzöngések tömegébe ékelve néhány gyógyító szándékú valódi bölcsesség.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.02.17. 14:50:40

@Hunnenkoenig:
@Nina Skye:
Ajánlom szíves figyelmetekbe kiváló személyeskedőposztunkat:
gyuloltellensegeink.blog.hu/2009/08/04/gyulollek_te_rohadek

Ott érdemben megtárgyalhatjátok, hogy ki sötét és ki ronda. Addig mi itt tovább egyengetjük a szakmai fejlődés útját.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.02.17. 14:55:19

@Gudea enszi:
Itt is érdemben tárgyalhatunk arról, ki a sötét és ronda. Például Ausztria nagyszerű címersasa mindkét kritériumnak megfelel.

Hopstimop 2011.02.17. 14:55:56

@Nina Skye: Hat a kepeden az neked sem a te segged... Ha meg igen, akkor ilyen seggel es ilyen nevvel (na meg ennyi esszel) valoszinüleg a porno iparnal nem vitted messzebbre.

Amugy meg vagyok inkabb ronda, mint sötet. Amugy ez a hozzaszolasod is bizonyitja, hogy ostoba vagy, mert ez most hogy jön ide, hogy en ronda vagyok-e vagy sem?

Amugy meg igazabol a 41 evem alatt te vagy az elsö, aki ezt mondja. Inkabb az ellenkezöjet szoktam hallani. Lehet, hogy csak irigykedsz, mert nekem nem a netröl lelopott kepet egy tucatmodell seggeröl kell beraknom avatarnak?

Nina Skye 2011.02.17. 14:58:56

@Gudea enszi: szovalk akkor itt nem kerhetem meg az Urat, hogy nyaljon be tovig,mert a hely nem alkalmas, vagy a temaba nem passzol?

@Kurtz ezredes: a cimersast leszarom, az tenyleg ronda.
Utalom a amadarakat.

Nina Skye 2011.02.17. 15:01:24

@Hunnenkoenig: csak gagogsz kiskiraly, bizonyara nehezedre esik megemeszteni, hogy nem talallak egy nanoszekundum erejeig sem vonzonak, es nem igazan tartok arra sem igenyt hogy te a seggem annak talald.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.02.17. 15:06:26

@Hunnenkoenig:
Már ne is haragudj, de minden eddigi nézeteltérésünket figyelmen kívül hagyva is, te egy iszonytató pöcs vagy! Ahelyett, hogy örülnél egy jó seggnek, amit láthattál, képes vagy egy gyenge nővel picsogni ilyen hülyeségen.

@Nina Skye:
Hunnenkönig ilyen témában nem érdemel figyelmet, minden blogon ezt csinálja. Nyilvánvalóan pótcselekvés. Egész alakos fénykép esetén viszont a Gyűlölt Ellenségeink szerkesztősége szívesen állást foglal tövig benyalás-ügyben.

Nina Skye 2011.02.17. 15:11:10

@Gudea enszi: ezt evidenciaban tartva azonnal bejelentkezem egy kozmetikai frissito kezelesre, mert ugye magyar asszony szulte leanygyermek nem allhat anus bleaching es brazil gyanta nelkul kamera ele!

Hopstimop 2011.02.17. 16:14:27

@Nina Sky: Elhiszed, hogy leszarom, hogy te engem vonzonak talalsz-e vagy sem? Csak azert tereled a temat, hogy villants azzal, amid nincs is (meg a hianyzo eszeden kivül is)? Szerintem talan esetleg te erzed magad megbantva azaltal, hogy nem esem hanyatt attol az (ujra kihangsulyozom) netröl lopott keptöl, amivel rusnyasagodat probalod legalabb a neten palastolni.

(Ha az összetett mondatok ertelmezese gondot okoz, szolj nyugodtan, akkor megprobalok tömondatokban beszelni. Az összetett gondolatok ertelmezesere inkabb nem terek ki...)

@Gudea enszi: Nem igazan emlekszem ra, hogy lett volna barmilyen nezetelteresünk, mivel mindamellett, hogy fogalmam sincs ki vagy, valoszinüleg szamomra a te nezeted olyannyira erdektelen, hogy nem ad okot elteresre.

Azonfelül ha jo segget akarok nezni, akkor van ra alkalmam eleg, nem vagyok raszorulva 50x50 pixeles avatarokra holmi blogokon.

Hogy pöcs vagyok-e vagy sem, azt döntse el mindenki maganak. En sem lehetek mindenkinek az atyauristen. De akinek az vagyok, az legalabb nem ilyen söpredek, mint ahol te vagy "közkedvelt" (vagy legalabbis tartod magad annak, csakmert van egy blogod).

Amugy meg mit csinalok milyen blogokon?
Ezekszerint te mar hallottal rolam. En viszont sohasem rolad. Akkor ki a jobb?

Nina Skye 2011.02.17. 16:33:13

@Hunnenkoenig: tok unalmas vagy( meg ronda is, de ezt mar emlitettem)-viszont ha enm erintene rosszul az, hogy a kulsodet kritizalom, nem hanytorgatnad fel, felolem azt gondolsz rolam amit akarsz semmi szuksegem nincsen pozitiv visszacsatolasra az internetrol baranyka, de azert megerint, hogy megprobaltad ami toled telt.
*ez itt ironia

hu.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%B3nia

felejtsuk el, mar banom, hogy radirtam, mert hulye vagy mint a fasz, es csak irsz , es irsz es irsz unalmasnal unalmasabb kozleseiddel kopod tele ezt az amugy jopofa blogot.

Hopstimop 2011.02.17. 16:40:11

Erölködsz kiscsillag? Az a vonat mar elment, hogy te itt sikeresen probalj intellektualisan jopofinak tünni.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.02.17. 16:43:04

@Hunnenkoenig:
Hunnenkoenig · 2010.09.27. 22:33:56
Öcsem, ti aztan nem vagytok semmik.

Máskor nézd meg, hogy kibe kötsz bele, ugyanis én írtam ezt a cikket! Ennyit arról, hogy milyen viszonyban vagy a véleményemmel, ugyanis több napon át tartó szájhabzást váltott ki nálad, menőkém.

De abban igazad van, hogy nekünk nem volt szóváltásunk. Csak végigkísértem annak idején, amit összepicsogtál itt nálunk, és élénken él bennem, hogy rendkívül jól szórakoztam.

Hogy hallottam rólad, az viszont túlzás. Egyszerűen csak az internet sebességét kihasználva utánadnéztünk, hogy mit művelsz máshol. Szakmai érdeklődésnek nevezném ezt. Szociológiai szempontból igyekszünk minél több saját nemzetét gyűlölő trollt kielemezni a teljes kórkép végett. Ezzel rokon jelenség a beteges önigazolási kényszer ("Akkor ki a jobb?"). Remek kísérleti nyúlnak bizonyultál.

Kár, hogy amióta nem a cikk osztrákokról felhalmozott tényeit káromlod, haszontalanná és unalmassá váltál.

Pá!

Hopstimop 2011.02.17. 16:58:12

A beteges önigazolashoz ennyit: "Máskor nézd meg, hogy kibe kötsz bele, ugyanis én írtam ezt a cikket! "

Huh, most akkor barmilyen melyebb erzelemnek kellene eltöltenie irantad? Vagy netan felnem kene, mert "beled kötöttem"? Most akkor engem kitaszit az orszag, mert TEGED mertelek piszkalni? Esetleg forradalom tör majd ki?

Leszarom, hogy ki irta a cikket, meg azt is, hogy te ki vagy.
En tuti nem keresek rad a neten.

Na legyetek jok. Mar igy is többet voltam itt, mint akartam, csak hat olyan jo az ilyen söpredeket faszolni.

U.i.: azt meg csak szeretned, ha habzott volna a szam. Egyszerüen csak lenezöen megprobaltam megmagyarazni, miert vagytok nyomingerek. Semmi több nem törtent.

Intizar 2011.02.17. 23:47:23

Van egy szép, régi, igazi bécsi viccem.
Kissrác rájön, hogy nagypapi mindig igyekszik átlapozni egy képet a régi albumban. Mi ez, nagypapi, ez a sok-sok ember a Hősök terén?
Jaj, kisfiam. Hát tanultátok ugye az iskolában, milyen szörnyű ember volt az a Hitler. Nahát, akkor idejött. Mi meg mind kimentünk a térre, hogy megmondjuk neki (Hitlergrusst mutat): Na Moment!

Intizar 2011.02.17. 23:49:31

Ja, és még egy, amely szerint az osztrákok a legzseniálisabb nép a világon. Ki más bírta volna mindenkivel elhitetni, hogy Beethoven osztrák volt, míg Hitler német?

anr96 2011.02.18. 02:42:45

Sose bírtam megérteni, hogy ha valaki kimegy szart lapátolni vagy esetleg kap egy normálisabb munkát akkor miért érzi kötelességének osztrákok seggének kinyalását és otthoniak fikázását.

Aztán csodálkoznak amikor híresen toleráns és igazságos osztrák rendőrök toleránsan bánnak a törvényeikkel, pl. a magyar ünnepek alkalmából extra sebességkorlátozó táblákat telepítenek. Vagy a hazánkban maradt seggnyalóik (akiknek pl. a magyar vásárló átlátszó) meg csodálkoznak amikor a kint éppen rajtuk gyakorolnak a helyi különlegesek.

Az osztrák rádiókból is csak úgy ömlik tolerancia: mindig többszörösen kihangsúlyozzák származást... és valahogy nem rinyálnak két percenként a Rába szennyezése és szemétégető ellen. Bezzeg a temelíni erőmű esetében...

Persze ők nem lopnak és gyűlölködnek és a szemét is csak véletlenül esik ki az autóikból. Természetesen sokszor kimutatják irántunk való szeretetüket.

Az az egy biztos, hogy lenézésből és a gyűlölködésből csak tanulhatnánk tőluk....

gabesz7004 2011.02.20. 14:01:00

@anr96: Mi is voltunk részesei olyannak, hogy a kocsisorból csak a külföldiket intették ki! Spanyolt, olaszt, magyart. Az ausztriai németeket persze nem! Igazi faszfújók!

andlagókandalló 2011.03.15. 12:25:03

hofi... hoffmann... tetszik a magyaros csengése (facepalm)

supernowa 2011.08.27. 16:50:32

ja meg még ez is:

hetivalasz.hu/kronika/felesege-halala-utan-sem-valtozott-semmi-40790

ezek tényleg egy tályog az amúgy is beteg Európa testén..

Noname Watanabe 2012.03.16. 17:19:47

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Francesco_Hayez_047.jpg

Az évszázados osztrák incesztus eredménye a vízfej és epilepszia hermelinpalástban. Az osztrák férfiideál.

Überfiorentini 2012.09.04. 12:22:12

@gabesz7004: Szerintem a kislány jobban járt volna, ha itt marad.

gabesz7004 2012.12.23. 18:37:03

Emlékszem, olvastam valamelyik hozzászólásban, hogy úgy lett piros-fehér-piros az o. zászló, hogy előtte csak piros-fehér volt, de nem tudták eldönteni, hogy melyik van felül! Jó poénnak tűnt, félig hihető, de tegnap megbizonyosodtam, hogy ez a véres valóság! A Városháza tetején piros-fehér, a tőle 100 méterre levő parlament tetején fehér-piros zászlót láttam! Persze bizonyára megmagyaráznák, hogy az egyik Bécs zászlója, míg a másikban épp lengyel küldöttség vendégeskedik! Na de ki hiszi ezt el? Senki!

Bicepsz Elek77 2013.01.20. 11:08:43

"6. a sorkatonákat – hiába lett Ausztria is a schengeni övezet része – még mindig kiküldik az ország keleti határszakaszaira. Itt a civil jólétből, rövid kiképzési idő után érkezett fiatalok emberkereskedő bűnözőkkel, illetve rettenetes körülmények között menekülő harmadik világbeliekkel, köztük szenvedő nőkkel és gyerekekkel találkoznak, ami fokozott pszichés megterhelést jelent. Jellemző, hogy ez a beosztás még az amúgy is rövid szolgálati időt is rövidíthette. Egy időben sokat foglalkozott a sajtó a keleti határszakaszon szolgálók állítólag az átlaghoz képest magas öngyilkossági statisztikájával."

index.hu/kulfold/2013/01/19/nepszavazas_ausztriaban/
Ki védi meg tőlünk az osztrákokat?

Tóth-Szenesi Attila

2013. 01. 19 14:49:00 |
Vasárnap népszavazáson döntenek az osztrákok arról, hogy megszűnjön-e az önálló államiság visszanyeréséhez köthető sorkötelezettség. A szociáldemokrata politikusok többsége támogatja, a néppártiak ellenzik. A népszavazást egy 2010-es kampánykijelentésnek köszönhetik az osztrákok.
Címkék
népszavazás, sorkötelezettség, ausztria

Népszavazáson döntik el az osztrákok a hétvégén, hogy megmaradjon-e a semlegesség egyik garanciájának tekintett sorkatonaság, vagy átálljanak a profi haderőre. Nem mondhatni, hogy Ausztria ezekben a napokban a népszavazás lázában égne. Sokkal jobban foglalkoztatja az embereket a szokatlanul nagy hóesés, ami Bécset is beborította. Így aztán nagy kérdés, hogy meglesz-e az előzetesen mért 50 százalék körüli részvétel.

Magyarországon 2004 óta nincs sorkötelezettség, ahogy ez az intézmény a legtöbb európai uniós országban is már a múlté. Dánia, Görögország, Finnország tartja még magát, de ez utóbbi ugyanúgy nem tagja a NATO-nak, ahogy Ausztria sem. Ami azt illeti, az osztrák sorkatonaság nem jelent vállalhatatlan terhet a fiatalok számára, nem lehet például összevetni az észak-koreaival, ahol haderőnemtől függően 5-10 év a katonaidő.

Ausztriában a sorkatonaság most már csak hat hónap, és egyéves, fegyver nélküli alternatív szolgálattal is ki lehet váltani, a hatóságnak az okokról nincs joga érdeklődni. Ráadásul az elmúlt években olyan elképzelések is születtek, hogy ezt a hat hónapot is jó lenne levinni háromra, így már tényleg megkérdőjelezhető a sorkatonaság értelme.
h i r d e t é s

De miért is maradt meg Ausztriában a mai napig a sorkötelezettség? Ideológiai szempontból 1955-ig, az osztrák államszerződésig kell visszamennünk, ami meghatározta az ország fejlődését a hidegháborús évtizedekben. Az addig Németországhoz hasonlóan megszállási övezetekre osztott Ausztria deklaráltan semleges országgá vált, a szövetséges csapatok, az angolok, az amerikaiak, a franciák és főleg a szovjetek elhagyták az országot, és fölállhatott az önálló haderő. 1955 az osztrák politika sikertörténete, egyben a mai hadsereg megalapítása is ehhez az évszámhoz kötődik. A nap, október 26-a, amikor az osztrák parlament kihirdette az ország örökös semlegességét – Ausztria emiatt nem tagja a NATO-nak a mai napig –, nemzeti ünnep, amit Bécsben azóta minden évben nagyszabású katonai parádéval ünnepelnek meg.
503
A katona a barátodFotó: Index

De van egy gyakorlati jelentősége is a sorozott hadseregnek, legalábbis az intézmény védelmezői szerint. Ez pedig az ország kiszolgáltatottsága a gyakori alpesi áradásoknak és egyéb természeti csapásoknak, ahol a mentésben, állítják, nagy szerepe van a katasztrófavédelemre is kiképzett hadseregnek.

A sorkatonaság ellenzői viszont azt állítják, hogy

1. a szocialista világrendszer megdőlésével értelmét vesztette a semlegesség fogalmának 1955-ös meghatározása.

2. Svájcot és Liechtensteint kivéve csupa NATO-tag veszi körül az országot, akikkel sokkal olcsóbb együttműködni, mint ellenük készülni a semlegesség megvédésére.

3. a legtöbb európai ország hadserege ma már hivatásosokból áll.

4. már a schengeni határok sem Ausztria keleti felén húzódnak.

5. az alpesi katasztrófavédelmet már profi egységek látják el, ebben a hadsereg jelentősége már jóval kisebb.

6. a sorkatonákat – hiába lett Ausztria is a schengeni övezet része – még mindig kiküldik az ország keleti határszakaszaira. Itt a civil jólétből, rövid kiképzési idő után érkezett fiatalok emberkereskedő bűnözőkkel, illetve rettenetes körülmények között menekülő harmadik világbeliekkel, köztük szenvedő nőkkel és gyerekekkel találkoznak, ami fokozott pszichés megterhelést jelent. Jellemző, hogy ez a beosztás még az amúgy is rövid szolgálati időt is rövidíthette. Egy időben sokat foglalkozott a sajtó a keleti határszakaszon szolgálók állítólag az átlaghoz képest magas öngyilkossági statisztikájával.

És most merüljünk el kicsit az osztrák pártpolitika mocsarában, de csak annyira, amennyire a népszavazás megértése szempontjából elengedhetetlen. Ausztriát a két hagyományos nagy párt, a baloldali Osztrák Szociáldemokrata Párt és a jobboldali Osztrák Néppárt kormányozza. Már 1999-ben megígérték a sorkatonaság eltörlését, de végül 2005-ben csak az akkor nyolc hónapos szolgálat hat hónapos csökkentésére futotta erejükből. Nem véletlen futottak neki a kérdésnek nehezen a pártok, a vidéki Ausztriában még most is elég erős a támogatottsága a hadsereg mai formájában való megőrzésének.
438
Egy iksz a sorkötelezettség fenntartásáértFotó: Index

A héten közölt legfrissebb felmérések szerint például egész Ausztriát tekintve a férfiak, a nők, a 30 éven aluliak, a 30-50 közöttiek, az 50-en felüliek, a nyugdíjasok, a háziasszonyok, a munkások néhol csak kis többsége a sorkötelezettséget támogatja. Az eltörlésének viszont elsöprő többségben hívei a vezető beosztásúak, a diákok és a bécsiek. A fővárosiak között amúgy az országos átlaghoz képest jóval nagyobb a bevándorlók aránya. Nagyjából 20 százaléknyi bécsi osztrák állampolgár nem Ausztriában látta meg a napvilágot, nem beszélve azokról, akik második, harmadik generációs családokban születtek Ausztriában. Nekik az 1955-ös osztrák államszerződés, a sorkötelezettség intézménye érthetően nem jelent annyit, mint egy tiroli osztrák hegyi faluban élő echte osztráknak.

Nos, éppen a bécsiek miatt kell az osztrákoknak vasárnap a sorkötelezettségről tárgyalniuk. Ausztriában ugyanis hagyományosan nagy hatalma, és az osztrák politikára is nagy hatása van Bécs mindenkori polgármesterének, akik 1945 óta mind kivétel nélkül szociáldemokraták voltak, és akik ellenfél híján nem ritka, hogy évtizedeket töltenek hivatalukban; 1973 óta három polgármestere volt a városnak.

Az 1994 óta hatalmon lévő Michael Häupl a 2010-es tartományi választás előtt dobta be – amint a felmérésekből láttuk – a bécsieknek oly kedves témát, vagyis hogy népszavazáson dönthessenek az emberek a sorkötelezettség eltörléséről. A szociáldemokraták hivatalos álláspontja ugyanakkor a korábbi ígéretek ellenére az volt, hogy a sorkötelezettség az osztrák védelmi politika gerince.

Miután Häupl bedobta az ötletet, és amúgy nagy többséggel újra is választották 2010-ben, nem volt megállás. Vita kezdődött a szociáldemokrata párton belül (jellemző, hogy Heinz Fischer, szociáldemokrata színekben megválasztott osztrák elnök sem ért egyet a sorkötelezettség eltörlésével, miközben Werner Faymann szintén szociáldemokrata kancellár igen), sőt a koalíciós partnerek között is, végül, feltehetően nagyon okosan, abban egyeztek meg a felek, hogy ezzel a kérdéssel ne terheljék kapcsolatukat, döntsön inkább a nép. Jellemzően a néppártiak elutasítják, a szociáldemokraták támogatják a sorkötelezettség eltörlését.

Jellemző az osztrák politikának a sorkötelezettség kérdéséhez való hozzáállására a burgenlandi horvát hadügyminiszter, a szociáldemokrata Norbert Darabos véleményének megváltozása. Alig két éve még azt mondta, hogy a sorkötelezettség kérdése kőbe van vésve (miközben ő maga polgári szolgálatosként tudta le), majd az eltörlés egyik leghangosabb szószólója lett. Olyannyira, hogy még a sorkötelezettség fenntartása mellett érvelő vezérkari főnököt is leváltotta, akit azonban a bíróság visszahelyezett munkakörébe.

A népszavazás eredménye hivatalosan semmire sem kötelezi a döntéshozókat, de megígérték: bármi lesz az eredmény, azt tiszteletben tartják, és aszerint járnak el. Az osztrákoknak nem igent vagy nemet kell mondaniuk (választási pszichológiával foglalkozók szerint nemet kevésbé szeretnek mondani a választópolgárok, mint igent), két kérdés fogadja a szavazólapon, és a számukra szimpatikusabbat kell beikszelniük: A. Támogatja-e a profi hadsereg bevezetését? B. Támogatja-e az általános hadkötelezettséget?
499
A havazás kicsit jobban érdekli a bécsieketFotó: Index

Ha az Anschlussról, Ausztria és Németország egyesüléséről szóló 1938-as antidemokratikus népszavazást nem számítjuk, akkor Ausztriában ez a mostani lesz a harmadik országos népszavazás. 1978-ban kis többséggel a zwentendorfi atomerőmű üzembe helyezése ellen szavaztak, 1994-ben pedig nagy többséggel az Európai Unióhoz való csatlakozás mellett. Ez utóbbi 82,3 százalékos rekordrészvétel mellett zajlott le.

Helyi népszavazások jóval gyakrabban Ausztriában. Március elején például a parkolási övezetekről, és a 2028-as nyári olimpia megpályázásáról szavaznak majd a bécsiek.

mayorlacko 2013.10.21. 09:10:17

"Gyűlölt Ellenségeink:
Majdnem. Most az osztrák-magyar viszonyon van a sor, egy rendhagyó művelődéstörténeti elemzés alakjában."
Hajjaj, mi lesz itt! DD

Mocus 2014.05.11. 16:11:55

Ennél betegebb, elmeháborodottabb szart még nem sikerült fellelnem az interneten. Aki a cikket írta, feltételezem nem járt még a fent nevezett országban, ismert meg csak párat az ott élő emberek közül, részesült valamiféle szolgáltatásban/juttatásban, intézett ügyet az országban. Mindegy is - nyilván nem a cikkben felsorolt tömény f*szság miatt tartanak ma ott, ahol tartanak, és lehetünk rájuk irigyek/féltékenyek, akármilyenek.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2014.05.16. 23:54:21

@Mocus:
Dehogy járt egy ilyen messzi és egzotikus országban, de szerencsére itt vagy te, aki személyesen biztosíthat minket arról, hogy Ausztriában mosolyognak az emberek, ráadásul mindenki sokkal tehetősebb, boldogabb és nyugodtabb a magyaroknál.
Nácikat és pincében baszott leláncolt kisgyerekeket pedig nem láttál, csakúgy, mint magyarokat sanyargató Habsburg uralkodókat, amit pedig nem látsz, az nincs. Tehát az egész cikk egy zagyva bugyutaság, vagy pedig irónia, a valódi gyűlölködők kifigurázása.

igazi Ténytár 2014.05.21. 07:35:22

@Mocus: "Ennél betegebb, elmeháborodottabb szart még nem sikerült fellelnem az interneten. Aki a cikket írta,"

A fajtája ment oda lopni 89-ben is...

m.cdn.blog.hu/cr/creativeads/image/magyar-ne-lopj-600.jpg

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2014.05.23. 01:46:42

@ténytár:
Most akkor még sosem volt ott, vagy lopni járt oda? Állapodjatok már meg valamiben, amit közösen ajvékolhattok.

Albu 2018.01.19. 23:36:00

„míg egyes népek nemzeti ébredése végignyúlt a teljes 19. századon, az osztrákoké, bár késve indult, csupán harminc évet vett igénybe.” https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztrákok Én, amióta olvastam, ezen röhögök, hogy a románokat sikerült alulmúlni. : D

Flat Eric / sta prest 2018.03.07. 15:49:22

@pixelpiréz plüssvitéz:
Maraggyá má kiskancsó! Azé bazmeg, mer nemtucc ennyit eccerre elovasni, még nem kő a szerkit ekézni.

Gesta9323 2020.07.07. 20:28:43

Az osztrák Freud! Na, menjetek a p.csáb@… :D