Gyűlölt Ellenségeink

Az alkalmazott nemzetkarakterológia vezető szakmai műhelye.
A világ népei hamis előítéletektől mentesen, a tények és összefüggések tükrében. Minden, amit a másoknak és önmaguknak hazudozó, politikailag korrekt szemforgatók sosem mondanak ki.

Komoly? Vagy vicc?
Vagy mégis komoly?
Hát mit fognak ehhez szólni mások?!

Állandóan időszerű

Ha nem egyértelmű, hogy hol jársz, olvasd el a tudományos alapvetést!

A gyűlölködés szakmódszertana

Ha nagyon gyűlölöd bármilyen csoport tagjait, vagy a többi kommentelőt, vagy egy részüket, add ki magadból a személyeskedőposztban!
Gyűlöllek te rohadék...! - személyeskedőposzt

Gyűlölködj a Fácsén!

Innen gyűlölködtök

Friss hozzászólások

  • Gesta9323: Az osztrák Freud! Na, menjetek a p.csáb@… :D (2020.07.07. 20:28) Az osztrákok
  • Zsolt Máté Papp: @Egysenki: NEM, NEM és NEM! Te pont annak a sterilizált, önmegvető, bocsánat hogy élek, tucat-nem-... (2020.06.29. 22:24) A csehek
  • HajdúB: Európa alfele Olaszország. Mondotta egykor a nagy ánglius államférfi. A ki vért és könnyeket ígért... (2020.06.06. 00:32) Az olaszok
  • kaldijozef: @aku99: Sajnos magyar. A szemetek közül emlkedett ki...megérdemelten akasztották föl. (2019.12.01. 19:37) Az örmények
  • Nemvoltjobbötletem: Jöhetne már lassan Afrika, kíváncsi vagyok mit hoztok ki belőle (2019.08.04. 13:08) Mi ilyen Európát akarunk
  • Cardinalis: @Natalie Portman: Respect! (2019.05.24. 02:38) A szlovákok
  • D3D: Most jutott el hozzám a poszt. Én éltem ott, minden szó igaz. (2018.11.27. 18:12) Az ausztrálok

A protestánsok (2. rész)

2011.07.15. 22:00 - Gudea enszi

Folytatódik minden idők legőszintébb és legmélyebbre hatoló germán-protestánselemzése. Szembesülhettek a világ egyik legsötétebb lelkialkatával, annak féktelen, vérgőzös tombolásával, majd öncélúan hófehér öltönybe öltözésével. Senki sem gyanakodott rájuk, most viszont egyből vádbeszédet teszünk a mások aranyából öntött elegáns dohányzóasztalukra.

A történelmi tények megismerése után már mindenki tudja, hogy kikkel állunk szemben valójában. Se szeri, se száma az emberiségellenes bűncselekményeknek, de bármily hihetetlen, még a germánnak is vannak érzései. Sokkal jobban szeret például felszabadult lélekkel, a legkisebb bűntudat nélkül gyilkolászni. Luther, valamint hangos és csendes cinkostársai egy teljesen nyilvánvalóan tátongó piaci rést tömtek be. A nagy egyházalapító személyében és munkásságában remekül tükröződik a „dögöljön meg a szomszéd tehene is” mentalitás. Luther beleköp egy jót a reneszánsz pápák húslevesébe, ha már otthon nem ehet olyat, és puritánságnak álcázott irigységét a Bibliával támasztja alá. De nem ám az Újszövetség jószívű mennyei atyjához fordul, hanem az Ótestamentum haragvó, féltékeny, hisztis, népét szüntelen hentelésre biztató Urához, mely sokkal jobban illeszkedik a germán lélekhez. A protestánsok közismertek arról, hogy rendkívül jól ismerik a Bibliát, hajszálpontosan idéznek belőle az igeszakasz megjelölésével, de ez a látszat ne tévesszen meg senkit, mert valójában ebben is a kalmárszellemük ütközik ki, mely a Biblia minden egyes versét elszámolási tételként tartja nyilván. Ne feledjük, a germán az ölésnél csak egy dolgot szeret jobban! A pénzt. Hiszen az a földi gazdagság jelképe, ő meg úgy vágyik a földi gazdagságra, mint lótücsök a hónapos retekre. Persze fogalma sincs róla, hogy mihez lehet vele kezdeni. A magyarokkal és a többi keleti néppel ellentétben nem rendelkezik semmiféle elképzeléssel arról, hogy a pénzt költve az ember sokrétűbbé, érdekesebbé, minőségibbé, élvezetesebbé teheti az életét. Ezek híján nincs jobb ötlete, még több pénzt harácsol össze azzal az indíttatással, amelyet mindenki hallott már a nagyapjától, amikor lomtalanításkor visszatart a garázsban egy öreg Škoda-kuplungot: „valamire még jó lesz”. A germán tehát harácsol, kuporgat, és ücsörög az egyre nagyobb pénzrakásán. Célja valójában nincs vele, hiszen amit megvenne rajta, annak inkább megöli, vagy legalábbis rabszolgaságba dönti a gazdáját, és megszerzi ingyen, kirándulni pedig a legolcsóbb lehetőségként, bérelt lakókocsival megy. Viszont imádja nézegetni az egyre több pénzét, akárcsak a szerb partizán az elkészült magyar holttesteket a lámpavason. Józan ésszel nézve, a germánnak szanatóriumi beutalóra és egy megalkuvást nem tűrő pszichiáterre lenne szüksége, a germán szerint viszont őt egy bűnei alól a pápa gombás lábának csókolgatása nélkül is feloldozó vallás teszi teljessé. Amint mondtuk, Luther készséggel tömte be a piaci rést vérszomjas pajtásai számára, és nekiment a katolicizmus sokszor együgyű, ám a még együgyűbb népet szükségszerűen kordában tartó alapdogmáinak.

A katolikus egyháznak hatalmas piros pontot írhatunk be, amiért az eszközökben nem válogatva, tényleg mindent megtettek a reformáció vízbe-, vérbe- vagy bármibe fojtásáért. Ez elévülhetetlen érdem. Valószínűleg már a 16. század-végi Rómában is ismert volt a protestáns, germán kereskedő-kalóz-tömeggyilkos alakja, az viszont nem kis teljesítmény, ha valamitől még a 16. század-végi Rómában is elviselhetetlen undort éreztek. A katolikus egyház másik nagy érdeme annak hirdetése, hogy a jócselekedetek minősítik az embert, és biztosítják számára a kedvező előmenetelt, miután a nyugdíjkorhatárt el nem érve, letette a kanalat. Ez még akkor is igaz, ha a főpapok kevésbé felelősségteljes hányada csak a hatalomért és a pénzért csinálta, amelyet aztán részben elfényűzött, elzabált, elivott és elkurvázott. Valójában viszont a germánoktól már ez utóbbiak miatt is különbek. Ezzel szemben a protestánsoknál a jócselekedetek kimondottan meddő igyekezetnek számítanak az üdvözülés felé vezető úton, semmi szükség rájuk, hiszen a pénz sokkal fontosabb ugyebár. A protestáns egyház nem is egyház, hanem egy hatalmas csalás, amivel kikerülik a gyónást. Nem véletlen az a dühödt hadjárat, amelyet a gyónás, az embert önmagával szembesítő intézménye ellen folytattak. Ne abból induljon ki az olvasó, amit egy magyar gyón meg a papnak, hanem abból, amit egy germán! A katolikus papnak sem lehetett könnyű dolga, amikor ártatlan falusi csínyek és hétköznapi pajzánkodások helyett emberiségellenes bűncselekményekkel, hektószámra kiontott vérrel és csak a genitáliák fejletlensége miatt teherbe nem esett kislányok gerincre vágásával szembesült. A germánoknak viszont valószínűleg az okozott feldolgozhatatlan lelki törést, amikor értesültek róla, hogy ezek meggyónni való dolgok. Luther egészpályás letámadásának köszönhetően aztán többé nem a gyóntatófülke sötétjében ülő papon múlik, hogy kiesünk-e a pikszisből a Magasságosnál, hanem azt egyenesen vele intézhetjük el – de persze nem is szükséges. Első nekifutásra akár rokonszenves elgondolásnak is tűnhet, hogy a Megváltó egy jól lekövethető, még csak kettős könyvelést sem igénylő üzlet keretében megváltotta bűneinket, minden meg van bocsátva – persze a kamatos kamatot Jézus fizette. A megváltásnál azonban bizonyára sem a Jóisten, sem Krisztus nem számolt vele, hogy a jövőbeli bűnök” jelzésű dobozba mindazon dolgok kerülnek majd, amelyeket a germánok azóta és kiváltképpen a protestantizmus felbukkanása óta beletettek. Innen nézve pedig finoman szólva udvariatlanság volt 1517-ben és még inkább udvariatlanság ma a bűnök kétezer évvel ezelőtti megváltására hivatkozni.

 

Székely Bertalan: A pénzváltó és felesége

 

Az a zsugori kufárlélek, melyet Luther a 95 pontjával megcélzott, mindezt arra használta ki, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül rabolja, zsarolja és harácsolja végig az egész világot az elkövetkező évszázadokban. Ez a megnyerő, szeretetreméltó karakter a Magyar Embernek A koppányi aga testamentuma című filmből is ismerős lehet. Az országrontó flamand zsoldosról, Kales Rudolfról van szó, aki Oglu aga kincsének elrablásán gondolkodva, félig teli pofával hörgi, hogy „Gazdagabb leszek, mint a leghájasabb rotterdami kereskedő!”. Ebben segítségére volt – Kálvin elvtárs révén – az eleve elrendelés dogmája. Eszerint eleve elrendeltetett, hogy a protestáns germán országokban kell kikötnie a világ teljes vagyonának, a világ többi részén élő embereknek pedig a vöröskabátosoktól kapott golyóval a mellükben kell fiatalon meghalniuk az otthonuk védelmében, esetleg napi verésért cserébe ötórai teát kell felszolgálniuk egy elbaszott, esős-ködös országban, napi 16 órában gyapotot kell szedniük az otthonuktól sok ezer kilométerre, vagy vasárnaponként is egy hipermarket pénztárában kell robotolniuk, éhbérért. Persze a protestánsok biztosan nem akartak így bánni emberek százmillióival, de hát ha az Isten őket rendelte erre, akkor mit lehet tenni. Azt nem mernénk kijelenteni, hogy a legalapvetőbb emberi értékekkel való következetes szembehelyezkedésüket bűncselekményként fogták fel, de arra az esetre, ha mégis így lenne, Luther ismét a segítségükre sietett. Hiszen miféle balga, elavult hazugság az, hogy az üdvözüléshez felebarátian, kegyesen és alázatosan kell viselkedni?! Ha elég erősen hiszel benne, hogy a világ 1/10-ének sorsa – téged is beleértve – eleve elrendelten zabálta fel a maradék 9/10 sorsát, akkor bizonnyal megüdvözülsz, akárhány lándzsás négert lőttél is szitává, miután a lemészárolt hinduk látványát már meguntad. Az Isten letörli az arcáról az általad leöltek odafröccsent vérét, majd megbocsát, mert hiszel abban, amit Luther állít róla. Azt a nyilvánvalóan átlátszó hazugságot viszont, hogy az Isten egyáltalán szóba áll a germánokkal, még Luther sem merte felvállalni. Vallásában úgy magyarázta meg ezt az elég súlyos hiányosságot, hogy nincs is szükség a Teremtővel való kapcsolattartásra, csak hinni kell a pápista dogmák helyébe tett protestáns dogmákban, de lényegében semmi sem számít, hiszen úgyis előre lefutott minden, szóval mindenki nyugodtan rablógyilkolásszon amerre jólesik. A nemzet Ferijéről köztudott, hogy ő a kénszagú ördög, de amikor nem fogadták Washingtonban, még neki sem volt pofája olyat állítani, hogy nem is szükséges, hogy Washington szóba álljon velünk, elég ha hiszünk Amerikában, és akkor üdvözülni fogunk. Végül itt van az egész sátáni rendszert bebetonozó dogma: csak az írás. Luther pontosan tisztában volt vele, hogy nem ő az első és nem is az utolsó vallásmagyarázó, így tudta, hogy ha végtelen időre biztosítani akarja a Gonosz hatalmát, akkor elejét kell vennie minden további okoskodásnak. Így aztán többé nincs helye magyarázatoknak, csak a Szentírás játszik – na meg a szabályok, amelyeket ő lefektetett. Ehhez képest Napóleon önmagát császárrá koronázása foszlós kalács mézes kakaóval.

Quentin Massys: A Bergen op Zoom-i nők

 

 

 

A svájci frank nemcsak manapság, hanem már 1945-ben is menekülővalutának számított a kénfürdőben ázó, zsugori, vérszomjas, aljadék germánok körében.

 

Az Alpok hegyei között latinokkal elkeveredett germánok irigysége és önérzete nem bírta el, hogy ez az emberiség elleni nagy merénylet nem az ő nevükhöz fűződik, és több oldalról is intézkedni kezdtek. Ulrich Zwingli, a harcos pap Zürichből intézett átfogó támadást a bűnbocsátó cédulák árusítása, pontosabban az árusításból a katolikus egyházba befolyó pénz ellen. Legnagyobb ellensége azonban germánként mi más lett volna, mint a böjt? Ez az egész gazemberkedés arról szólt, hogy végre szűnjön meg a több ezer éves böjt. Zwingli természetesen jó hazafiként aggódott a svájciak jövőjéért. Nagyon okos ember lehetett, ha tudta, kik azok a svájciak, mi például máig nem bírtuk ezt megfejteni, mindenesetre ez nem riasztotta vissza attól, hogy lehetőleg mindazokat leölje szeretett honfitársai közül, akik nem hajlandók azt gondolni, amit ő. Genf város lakói úgy döntöttek, hogy erre még rákontráznak egyet, és hívtak maguknak egy jogász-teológust abból az országból, amely akkor már 500 éve egyensúlyozott a latin menőzés és a germán erőszakkultusz között. Kálvint ekkorra már fél Franciaországon végigkergették kártékony nézetei miatt, végül kibaszták, mint macskát szarni. Példás tiszteletbeli germán vált belőle, olyan rémuralmat és erkölcscsősz valláskommandót vezetett be Genfben, amihez hasonlót napjainkban Iránban találunk, megfosztotta az embereket minden normális örömforrásuktól, hogy alávesse őket puritán terrorjának, és esélyük se legyen némi önfeledtségre a bibliai dörgedelmek és a zsoltárok kántálása közepette. Már a „ha elhiszed Jézus keresztáldozatának valódi lényegét, akkor minden meg van bocsátva” mentalitás is megfontolandó volt a zsidók számára, de Kálvin erre rátett egy lapáttal, és kihirdette, hogy a munkában való siker a kiválasztottság jele lehet, és az eleve elrendelés tana szerint ez garantált üdvözülés még akkor is, ha másokon taposol át ezért. Ezzel szépen megtalálta a közös nevezőt a germán és a sémi lélek között, egy sok száz éves, gyümölcsöző kapcsolatnak megágyazva. Ezt azóta kapitalizmusnak nevezik. Természetesen az sem maradhatott ki, amit leginkább ahhoz hasonlíthatunk, amikor az éhes hiénák egymás torkának mennek a konc felett. Az úrvacsora kérdése feletti meddő szarakodás rendkívül fontos volt a germánok számára, hiszen nem mindenkinek alapfelállás, hogy naponta jóllakik. A német evangelizáció és a svájci reformáció között minden porhintés ellenére az az egyetlen alapvető különbség, hogy mindkettő magának akarta a többet. Végül a 40-es évek első felében tudtak úgy kiegyezni, hogy mindenki a lehető legjobban járjon. Aki nem járt jól, az szerencsétlen Szervét Mihály volt. Gyanútlan spanyolként azzal a meggyőződéssel szállt be a buliba, hogy itt tényleg valami erkölcsi-hitbéli megújuláson dolgoznak, nem pedig vagyoni átrendezésen. Kevéssel később már a máglyája mellett izzadhatott Svájc összes nem germánja, hogy melyikük lesz a következő.

 

Ulrich Zwingli, a harcos pap

 

Ahogy teltek a reformált esztendők, és egyre több érdemtelen pénz jutott germán kézre, Lutherből is előjött fajának örök ösztöne: „Többet még ide nekem azonnal!”. A pápát nemes egyszerűséggel Antikrisztusnak minősítette, a régi, jól ismert trükköt alkalmazva: vádold azzal az ellenségeidet, amit te magad csinálsz. Vallási türelme egyre fogyott, egyre jobban idegesítették azok, akik másként merészeltek vélekedni némely dolgokról. És akkor még nem is szóltunk szegény zsidókról. Alig múlt el pár év azóta, hogy kiemelték a germánok koszos, vörhenyes fejét a pöcegödörből, és a szájukba nyomtak némi ételt, máris Luther önkívületi állapotban elhőbörgött antiszemita kirohanásait kellett hallgatniuk. Eltéveszthetetlenül kiviláglik mindebből a germán faj lelke: hálátlanság, türelmetlenség, erőszak és sunnyogás.

 

A nácik számára az Isten ugyanolyan kizárólagos, álságos hivatkozási alap...

 

A protestáns tanok valójában nem egy új vallást alapoztak meg. A Sátán az idők kezdete óta ügyködik a hatalom átvételén, egyre mélyebbre húzta a világot, míg a reformációval végre megszerezte a bajnoki övet, és azóta a címvédések mellett már címegyesítéseket is végrehajtott. Legmegbízhatóbb öklei az angolok és az amerikaiak lettek. Az angolok kicsit módosított katolicizmusnak induló, majd a protestáns etika árnyékában egyre durvább erkölcsi mélységekbe rohadó anglikán vallására a metodisták ármánykodása tette fel a koronát. Ahogy az anglikánok köpönyegforgató hazudozása megalapozta a brit világbirodalmat, a metodisták rajtuk is túlmutató – Luther gonoszságait visszaböfögő – álszent gerinctelensége a szabadon megszegett eskü országát, a bárkit bátran leölők hazáját emelte magasba. Nem lehet eleget ostorozni Angliát, ezt a középkori, éhes vallásifanatikus-lerakót, amely minden hatalmát és pénzét távoli országok, népek és uralkodók egymásra uszításával, és a csontjaikon való beszeszelt, veszett nyüszítéssel szerezte. Ráadásul mintha még nem volna elég ennyi szörnyűség, itt van egy még gusztustalanabb, bűzhödtebb és undorítóbb Anglia is, amely a vallási fanatikus Angliának is túl vallási fanatikus angolok odadeportálásával jött létre. Ez a sokszor megénekelt, szívmelengető történet sok magyar körében is ismert. Nevezetesen a Mayflowernek keresztelt ócska lélekvesztő egyfajta ellen-Noébárkájaként biztosította a túlélést és a kártékonykodás lehetőségét azon élőlények számára, akiknek nemhogy az özönvizet, de már a születést sem kellett volna túlélniük. Sanda gyanúnk, hogy ezeket a bibliabuzi sápadt geciket valójában nem is az Úr, hanem maga a Sátán teremtette, Isten egyik kétbetűs kitérőjének pár perces szünetében.

 

...mint a magyar liberálisoknak a Köztársaság.

 

 

Végül – a könnyező Madonna könnyeit megindokolva – itt vannak még az angolszász protestantizmus legnevetségesebb és egyúttal legvisszataszítóbb kinövései, amelyek a festői Egyesült Államok különféle peremvidékein mind a mai napig szedik áldozataikat. Ezt az elképesztően modern, a világ többi része előtt mindig sok-sok lépésnyi távolsággal vezető államalakulatot már az egyik alapító atya, Thomas Jefferson is el szerette volna választani az egyháztól, ez a nehézkes folyamat azonban mind a mai napig nem sikerült teljesen, hiszen az elmúlt 209 esztendőben Isten nevében népirtott, háborúzott, gyarmatosított és mindezek megkoronázásaként még azt a rusnya zöld pénzét is az Úr állítólagos bizalmával erőlteti a világra. A kontinensnyi ország két partvidékét túl sok külföldi behatás érte már, így az ott élők nem veszik annyira szigorúan ezeket a szerencsétlen, ezer lyukból fröcskölő frusztráció-szökőkutakat, amelyeket vasárnap délelőttönként tele-evangelistákkal szabadítanak rá arra az önfeledten révülő, fogatlan, püffedt, buta, kövér, agresszív, alkoholista csőcselékre, amely a két part közt elterülő földek 95%-át lakja. Igen érdekes, hogy a napsütés az angolszász gyökerű protestáns fajtából nem azt a remélt javulást váltja ki, amelyet a nyár derekán az évszakot élvező Magyar Ember várna. Egy ilyen sápadt és kórosan alultáplált vörhenyes tuskó a dzsóóódzsai napon sápadtból pulykataréj-vörösre változik, történelmi alultápláltságát pedig mértéktelen hízással kompenzálja, amitől csak vörhenyesebbé és tuskóbbá változik angol társaihoz képest. Ezek a változások eredményezték az itteni lakosság évszázados szokásait:
•Ne szeretkezz! (Vagy ha mégis, akkor csak gyorsan, gyerekcsinálás céljából, és lehetőleg unokatestvérrel.)
•Ne legyél idegen! (Kivéve ha rabszolgának szánunk, mert akkor örömmel terelünk a karámba.)
•Ne műveld magad és ne olvass! (Lehetőleg még a Bibliát se nagyon, elég ha visszaböfögöd a sokat ismételt részeket.)
•Ne legyen a többségtől eltérő véleményed, és ha van is, azt sose hangoztasd! (Különben lelövünk.)
•Ne akarj felfogni semmit a körülötted levő világból, amit nem látsz, hallasz, tapintasz vagy érzel, az nem is létezik. (Ha meg igen, akkor lelőjük.)

Minden józan gondolkodó számára világos, hogy ezen vidékek mortalitási mutatói egy pestisjárvány és vihardagály kettős szorításában felmorzsolódó Hanza városéval vetekednének, ha sorsukról teljes egészében maguk döntenének. Valamiféle rossz értelemben vett emberségből a világ gondolkodó része úgy döntött, felkarolja ezeket a szerencsétleneket, és megpróbál misszionáriusokat küldeni feléjük. A pápua őslakossághoz hasonlóan arrafelé sem minden bennszülött fogadta békésen az ötletet, bár félünk, hogy a Darwin-megapack kicsomagolása még csak az első volt a hosszú perek végtelen sorában, és sor kerül még az Alabama kontra Arisztotelész és Arkansas kontra Descartes jogi procedúrákra is.

 

Készséggel elismerjük, hogy már a mérhetetlen tartományban kalandozunk, ami az undort illeti, de bizony még a metodistákkal és a baptistákkal sincs vége a történetnek. Mire egy átlagos sáska egyet fiall, létrejön további két újprotestáns egyház. Ellenőrizhetetlenül gyülekeznek a hamis hit sátáni követei, akik ellen nehéz védekezni, ám lehet, és egyúttal szükséges is. Beszéltünk Istennel. Mindenkit puszil, tetszik neki, hogy büszkék vagyunk a magyarságunkra, hülyére röhögi magát a dolgozatainkon, és élvezi, hogy a magyarokkal az anyanyelvén társaloghat. Ezenfelül felhívta a figyelmünket, hogy senkit ne fogadjunk el hites prófétaként, aki az ő nevében szólal meg. Elárulta, hogy az intézményes monoteizmus elterjedése óta ő csak egyetlen valódi prófétát küldött a földre: Juszt Lászlót, aki megmondta, hogy senki ne hagyja magát becsapni, átverni, megkárosítani.

 

A pirossal jelölt területeket már megismertették a germánok a civilizációval

 

Az eddigiekből már megismertük a nélkülözésbe beletorzult lelkű, magának kaparó, individualista, önző germán férget, akit saját magán kívül senki és semmi nem foglalkoztat. Az persze a saját ügye lenne, hogy egyénileg, vagy csoportban éhezik, csakhogy ezt a másodpercalapú, könyöklő-taposó-harácsoló életmódot rákényszeríti akire csak tudja. Így nem meglepő, hogy a puszta szabadságán felnőtt magyar nép az európai katolikus államberendezkedésben még megtalálta a helyét, a germán szellemiség alatt nyögve viszont az összes elégedettség-felmérésen a vert mezőnyben végez. Az elembertelenedés, a rideg parancsolgatás és a csapatjáték álcája mögé rejtett, önző, totális individualizmus mindenki lelkét megöli, kivéve azokat, akiknek eleve nincs lelkük. Ezek a germánok ránk erőltették a szellemiségüket, majd miután tönkretettek, megaláztak és évszázadokon át kiraboltak minket, megengedték, hogy beszopjunk az oldalukon két, saját maguk ellen vívott világháborút, és elveszítsük az országunk 2/3-át. A német-, osztrák-, angol-, holland-, svéd-, amerikai- és bármilyen egyéb germánrajongás minden emberi viselkedésminták legalja. Olyan, mintha Szent László kirakná a szobájában egy svábbogár poszterképét.

 A tisztesség, a becsület, és a valódi teljesítmény jutalmát élvező, stresszmentes, boldog élet. Mindezt a protestáns tanoknak köszönhetjük...

A reformáció számtalan „áldása” között nem feledkezhetünk meg napjaink legfontosabb műszaki, illetve eszmei vívmányáról. Nem az internet, nem az autó és nem a távirányító. Hanem az óra. A reformáció hozta el nekünk az órát. Meg a másodpercet. Amikor 200 éve a Nyitra megyei magyar kisnemes családostul szekérre szállt, hogy meglátogassa szolnoki komáját, csak annyit üzent neki, hogy „jövő héten jövünk”. Nem azt mondta, hogy hétfő reggel 08:15-kor érkezik. Ez a kiegyensúlyozott, nyugodt világ a germán kicsinyesség, frusztráció, végtelen harácsolás és a minél gyorsabban minél többért kaparás következtében elmúlt. Az idő pénz, a pénz pedig még több pénz. A készletek maximális kiaknázása minél gyorsabban, minél olcsóbban, minél hatékonyabban, lehetőleg faltól falig. A germán ember legnagyobb tragédiája, hogy estére elálmosodik, és csak reggelre piheni ki magát, pedig szíve szerint egész éjjel is megállás nélkül harácsolna. A Magyar Ember, ha szabadban issza a pálinkát, egy cseppet a földre löttyint belőle, hogy visszaadjon belőle annak, ahonnan kapta. Tisztában van vele, hogy a dolgok ugyanonnan jönnek, és ugyanoda térnek vissza. A germán, ha teheti, elkapja a pálinkát, amit a Magyar Ember kilöttyint, hiszen egyrészt neki nincs ilyenje, másrészt a germán ember csak elvenni képes, adni nem. A Magyar Ember pedig nem germán, és ennél nagyobb isteni áldásban aligha részesülhetett volna.

Ez a temérdek, a protestánsok kezéhez tapadó, elviselhetetlenül gyomorforgató sátáni gonoszság láttán bizonyosan arra gondol az olvasó, hogy akkor mi is a helyzet a református Magyar Emberekkel. A félreértések eloszlatása végett szólnunk kell a nemzetünk mintegy ötödét kitevő reformátusokról. Ők a 16. században a magyarság azon nyakas és büszke részét alkották, akik vallási meggyőződésük terén sem voltak hajlandók egy fedél alatt tartózkodni a förtelmes gnóm, gyerekbaszó osztrákokkal. A Gyűlölt Ellenségeink eddigi kutatásai fényében megállapíthatjuk, hogy ez a motiváció mindenképpen dicséretes, ugyanakkor a sors fintora, hogy a magyar reformátusok jobb híján éppen a germán néplelket tükröző protestantizmus képében fordultak szembe a katolikus, ám ennek ellenére az irigy, zsugori, sunyi, erőszakos, gátlástalan germán néplélek minden tünetét magukon hordozó osztrákokkal. Összefoglalva: a magyar reformátusok elsősorban abban különböznek nyugat-európai hittársaiktól, hogy nem raboltak ki négy földrészt, nem gyilkoltak le egész népeket, jelenleg pedig nem kényszerítenek rá 7 milliárd embert, hogy a környezeti tartalékok fokozott felélése közben szennyet egyen, igyon és lélegezzen be. Ugyancsak nem találtak ki a világ számára kamupénzt, amivel ellentételezik az emberek valódi munkáját, hogy aztán az egészet kamatos kamattal fölözzék le. Ezek folyományaként a magyar protestánsok nem sodorták olyan gazdasági válságba sem a világot, amelyre hivatkozva még egy bőrt lehúzhatnak az emberekről, miközben újabb kamupénzzel fizetik ki a saját valós életkörülményeik további javulását.

A Szovjetunió gazdaságilag Kalkuttai Teréz anya volt Magyarországgal szemben a protestáns germánok által vezérelt EU-hoz képest. Nem nehéz elképzelni, hogy nincs Ikarus, Videoton, Rába, Ganz, mert kizsarolt privatizációban töredékáron megvette őket a Volga, a Junyoszt, a ZIL és a GAZ. A mezőgazdaságot ellehetetlenítették, hogy emeletes ólakban tenyésztett, húgyízű vorkutai hormonsertést hozzanak be dömpingáron, mert máshol nem tudják már eladni. A magyar orvosok felét a szar fizetésük miatt játszi könnyedséggel csábították el jekatyerinburgi kórházakba, csakúgy, mint a magyar tudományos élet szereplőit. Elérték, hogy fiatal, tanult magyarok százezrei köpjenek saját országukra Moszkvából azzal a szöveggel, hogy ott mindenki milyen előzékeny, mennyivel több pénzük van a virágzó gazdaságból, és mennyit mosolyognak. Vagy mégis nehéz elképzelni? Mellesleg a Szovjetunió egy, azaz egy darab katonai akcióba kényszerítette bele Magyarországot, amely ugye halottakkal nem járt. Ez pontosan negyedannyi, mint Bosznia, Koszovó, Afganisztán és Irak együttvéve. A Szovjetunióhoz fűződő gyarmati státuszunk nyári égen kúszó bárányfelhő volt a jelenlegi germán-protestáns világrendhez kötöttségünkhöz képest.

 

A nürnbergi csoda

 

De a protestáns angolszászok legalább demokráciában és igazságosságban az élen járnak, utcahosszal az oroszok előtt, nem igaz? Nekik elhihetjük, amit a csehszlovákok is máig mondanak, miszerint a magyar nép fasiszta, örök bűnös, és zsidók százezreit deportálta, ölte meg. A magyar nép és Edmund Veesenmayer között az az aprócska különbség van, hogy az egyik sosem helyezte hatalomba a nyilasokat, és sosem deportáltatta a halálba sem zsidók, sem mások tömegeit, a másik viszont éppen ezeket tette Magyarország teljhatalmú náci uraként. Előbbit mégis életfogytig bűnösnek mondták ki, utóbbi, aki sok más mellett személyesen felelős Radnóti Miklós, Kabos Endre és Szerb Antal haláláért, valamint ha rajta múlott volna, személyesen lenne felelős Keleti Ágnes, Sárosi doktor, Örkény István és Alfonzó haláláért is, 6 évet töltött hűvösön, hogy aztán a hitben megigazulva, nyugdíjas vállalatigazgatóként távozhasson az élők közül. Hat év. Ez a szabad és demokrata angolszász nácik értékítélete, akik szerint a MÁV bűnös, Veesenmayer meg hát… annyira nem. Veesenmayer már ott lehetett ’54-ben Bernben, hogy kiszurkolja a doppingoló nácik világbajnoki győzelmét. Ugyanakkor például Esterházy János nem lehetett ott. Azt talán mondanunk sem kell, hogy Veesenmayerhez képest még Szálasinak is VIP jegy járt volna és 6:0-ás magyar győzelem. Pedig finoman szólva nem szeretjük Szálasit.

A protestantizmus – és a nácigermán lét, amelyet álcáz – már-már a leírhatatlan minősítést súrolja. Páratlanul gazdag anyanyelvünk nélkül ez nem is sikerülhetett volna. Eddig még sosem szembesültünk a vegytiszta gonoszság ilyen töménységével. Ezeknél undorítóbb és károsabb gennyes tályogot elképzelni sem tudunk a Föld testén. A begyulladt térdből vastag injekciós tűvel leszívott gennyes váladék forrásvíz a germánokhoz képest, amellyel még Figo is szívesebben dekázna. Ebben az írásban nyugodtan hihettek. Sola Odisse Inimicos Nostris.

Felhívjuk a progresszív baloldali-liberális magyar értelmiség vezető rétegét, különösen pedig a humanista, antiszemita- és rasszistavadász György Pétert, csatlakozzanak mozgalmunkhoz!

Mindaddig egyikünk sem hivatkozik úttörőként és iránymutatóként Amerikából származó és amerikai mintát követő társadalmi elvekre, elvárásokra, tanulmányokra, magatartásformákra és irányzatokra, amíg az Egyesült Államok hivatalosan nem vizsgálja felül Edmund Veesenmayerrel kapcsolatos politikáját, nem szolgáltat valódi igazságot eddigi eljárásai megsemmisítésével, és főként ameddig nem kér bocsánatot a magyarok százezreinek gyilkosaival és millióinak kirablóival való undorító, gyomorforgató és megmagyarázhatatlan, csalárd kokettálásért.

 

A Gyűlölt Ellenségeink blog alkotói és olvasótábora

 

Címkék: hentes perverz pedofil hazug gyilkos gátlástalan rabló kamatos kamat bankár protestáns képmutató kufár kalmár uzsora gazdasági válság kapzsi törtető kislánypunci kamupénz kisfiúánusz

A bejegyzés trackback címe:

https://gyuloltellensegeink.blog.hu/api/trackback/id/tr223064492

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

an hero please 2011.07.21. 09:10:06

"Nem kell olyan Isten aki nem tud magyarul, szabad magyaroknak nem kell ilyen úr..."

an hero please 2011.07.21. 09:17:44

Támogatandó lenne egyébként az az elv, hogy minden népnek saját istene vagy istenei legyenek. A kereszténység a nyugati "civilizációnak" (vö.: germánok, más nincs) elmegy de egy idő előtt meghalt zsidó srác vajon mit nyújthat egy emberevő távolkeletinek vagy valami indián-spanyol dél-amerikainak vagy egy a kőkörból csak a kalasnyikov (ami valóban remek találmány) által kikerült niggernek?

KariKa 2011.07.21. 10:17:09

@Kurtz ezredes: @Gudea enszi:

Ez most tuljadonképpen egy jól felépített zeitgeist movement blog?
(Nekem tetszik.)

Ha kérhetek egyet: a kislánypnci mellé - egészséges, nemgermán férfitársaimra való tekintettel - légyszi írjátok ki a hagyományos pinát is!

Ottó Pál 2011.07.22. 10:45:53

mi itt osloban nehany baratommal nagyokat rohogunk rajtatok. szanalmasak vagytok hogy masok vallasat gyalazzatok az otthoni porfeszekben. ahelyett hogy tennetek magatokert valamit es akkor talan mo. is sokkal elhetobb hely lenne es kepes lenne a jovobe tekinetni. kis looserek...

Cool Story, Bro 2011.07.22. 11:24:22

@Ottó Pál: És az emberek is sokkal többet mosolyognak nemigaz?

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2011.07.22. 11:27:00

@Ottó Pál: aki a losert loosernek írja, az loser.
Aki Magyarországról Norvégiába költözik, az..., nos, magad is ki tudod találni.

Ottó Pál 2011.07.22. 11:29:23

@peetmaster: vicces vagy buzigyerek. en legalabb nem nyomorgok nyugat balkanon. . .

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 11:57:57

@Ottó Pál:
Én is beijedtem faszfej, de azért nem nyomorgok itt a szép nagy családi házamban, a Nyugat-Balkánon. Éppen indulok finomat ebédelni, ami nem húsgombóc lesz áfonyával és nem is rothasztott hal... megint. Ráadásul az időjárás-előrejelzés szerint jövő hét közepén ismét jön a finom meleg nyár az üdítő, néhány napos lehűlés után.
Kívánnám mindezt neked is ott fent a szeles tundrán, de tök fölösleges. Ha az Isten azt akarta volna, hogy a tundra jó hely legyen, akkor oda is Kárpát-medencét teremtett volna.

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2011.07.22. 12:08:49

@Ottó Pál: én nem ijedek be a magadforma dezertőröktől. Igazi bátor ember itt marad és itt tesz valamit azért, hogy ez egy jobb hely legyen. Nem úgy értem, hogy Norvégiához képest jobb. Az nem volna egy különösebb eredmény.

Ottó Pál 2011.07.22. 12:12:17

@Gudea enszi: hat persze kisfiam almodj barom.

Ottó Pál 2011.07.22. 12:15:22

@peetmaster: azt ottani emberek mentalitasan nem lehet valtoztatni. mindenki fur mindenkit ez a magyar az utcan is csak szomoru embereket latsz Budapesten itt Osloban viszont kedvesek az emberek es az utca is tele van mosolygo fiatalokkal. a boltokban is kepesek kultaraltan kiszolgalni es nem azt nezik hol huzzanak le... a kollegakkal is teljesen jol ki lehet jonni el lehet menni veluk melo utan erre arra...

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 12:17:07

@Ottó Pál:
Értem én, hogy ott a kies északon magadba szívtad a kivagyi, agresszív germán modort, ez azonban nálunk, értelmes, viselkedni képes magyaroknál nem elfogadott magatartási mód. Megkérlek, hogy fejezd be a személyeskedést, és a témához szólj hozzá, különben kénytelenek leszünk ugyanazt tenni veled, amit minden józan ember tesz Norvégiával is. Mellőzni fogunk kisöreg.

Ottó Pál 2011.07.22. 12:18:17

@Gudea enszi: nem ezzel van baj hanem azzal hogy ok nelkul gyalaztok mas orszagokat akiktol viszont mondjuk sokat lehet tanulni es akkor nem olyan lenne az orszag amilyen.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 12:21:45

@Ottó Pál:
Próbáld meg nem csak a felszínt olvasni, hanem kicsit benézni a sorok közé is! Ha kicsit körülnézel nálunk a hozzászólások között is, megfigyelheted, hogy a dolgozatainkat értő szemmel olvasó törzstagjaink hogy vélekednek a magyarokról, Magyarországról és saját magukról. Hitünk szerint ebben nekünk is van szerepünk. Belegondoltál már, mi lenne, ha a magyarok büszkék lennének a népükre, országukra és saját magukra?

Ironfist 2011.07.22. 12:28:59

"Ha az Isten azt akarta volna, hogy a tundra jó hely legyen, akkor oda is Kárpát-medencét teremtett volna."

Nagy-nagy LOL :D

"en legalabb nem nyomorgok nyugat balkanon"

Ebbe is belekötnék. Magyarország a Balkán félszigettől északra helyezkedik el. Az általad említett nyugat-balkán kérlek szépen Albánia, "Macedónia", "Montenegro", és Horvátország. Nemzetiségre pedig nem magyarok, hanem szlávok hazája.
Te pedig a nyugatskandinávián nyomorogsz.. De ahelyett, hogy ide írkálsz, menj, élvezd ki az idei nyarat, mert hipp-hopp elrepül ez a délután!

Ottó Pál 2011.07.22. 12:46:31

@Gudea enszi: sajnos nem sok minden van amire buszkek lehetnenk hasonlitsd ossze az eletszinvonalat es majd rajossz.

Ironfist 2011.07.22. 12:55:51

@Ottó Pál: Ennyi? Mindenre az életszínvonal a válasz? Hát akkor igen, képzeld, ha mi is gerinctelenül kizsákmányoltunk volna nélunk gyengébbeket, ma mi is gazdagok lennénk. Csak tudod, többnyire a magyar az egy ilyen hülye becsületes nép, és nem ő zsákmányol ki, hanem őt zsákmányolják. Ilyen körülmények közt nem volt idő életszínvonalat is építeni.

De csak, hogy tudd, az a nyomorgó életszínvonal 40MB/s internetet biztosít a legtobb állampolgárnak, akinek nem, annak azért nem, mert még nincs hozzá bevezetve a városrészébe. Ez a nyomorgó életszínvonal lehetővé teszi, hogy autóval járjunk, legyen áramunk, satöbbi. Miért jobb neked, akinek van internete, árama, autója? Mert egy nullával több vana fizetési csekkeden? És? Ki nem szarik rá? Boldogulunk, ahogy tudunk, miért böki ez a te csőrödet?

Ottó Pál 2011.07.22. 12:58:02

@Ironfist: szlovakokat, romanokat, szerbeket mi is elnyomtuk evszazadokig. meg is lett az eredmenye. amugy tobbnyire inkabb a norvegokat nyomtak el a danok vagy svedek szoval ez nem talt.

Ironfist 2011.07.22. 13:11:26

@Ottó Pál:
Szlovákok néhány évtizede léteznek, a Felvidéken pedig tótok laktak. És ha most valaki azzal jön, hogy ez milyen soviniszta, meg hogy sértem a Szlovák szuverenitástr, hát ez van. Nekem is van tót felmenőm, ő mondta ezt, na ezzel mit kezdesz? Románokat elnyomtuk? Már nem azért, de ők települtek be Erdélybe, mikor az már rég a mi területünk volt.

Mellesleg nem nyomtunk mi el senkit. Ugyanolyan magyar állampolgárként voltak kezelve, mint az, aki Székesfehérváron lakott.

"amugy tobbnyire inkabb a norvegokat nyomtak el a danok vagy svedek szoval ez nem talt."

Nem is norvégiával hasonlítottam össze. Egyébként már norvégnak számítasz, hogy így magadra vetted? Nekem nincs bajom a norvégokkal, de te szerintem simán magyar vagy. Látszik azon, hogy még ilyen messziről se tudsz mást, csak marni a többi magyart =)

Kis szösszenet eszembe jutott a Rózsaszín Pitbull Magyar Pina c. számából:

Ha fjordok lányát keféled
Elönt majd a mélabú
Jegyezd meg hát barátom
A norvég pina halszagú
:D

De egyébként meg, ez egy olan blog, ahol (meglátásom szerint) összegyűjtik különböző népek sztereotípiáit, hogy azon mindenki kedvére röhögjön. Aki meg azzal jön, hogy csak más népeket vagyunk képesek fikázni, és ez a blog az élő bizonyíték rá, az előbb nézzen utána, és utána pofázzon
De ha ellustultál volna, segítek. A blog elődje, az Ugocsa Nobilitas oldalán volt a következő: ugocsa.blog.hu/2008/12/09/gyulolt_ellensegeink_a_magyarok

Na, erre mit lépsz? Érdemes volt ezért felkelni? Csak hogy beleköss az élőfába?

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 13:24:20

Ne üldözzetek már el minden öngyűlölő magyart innen. Én imádom nézni a sok kis Baradlay Kázmért, ahogy gyarmattartóink alacsony néposztályai közé kitántorogva őszinte hévvel bírják szidni gyarmati státuszunkat.

Ironfist 2011.07.22. 13:34:43

@Kurtz ezredes:
Üldözi a fene, csak tartok elé egy tükröt :D

Ottó Pál 2011.07.22. 13:38:45

@Kurtz ezredes: az irigykedo magyar mintapledanya vagy.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 14:04:15

@Ottó Pál:
annyira kurvára irigy vagyok arra a köteg jeges pénzedre hogy azt el sem tudod képzelni

Ottó Pál 2011.07.22. 14:04:32

@Ottó Pál: akinek meg a neve is nemet.

Ottó Pál 2011.07.22. 14:05:09

@Kurtz ezredes: akkor miert nemet nevvel kemenykedel? budos a magyarsagod?

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2011.07.22. 15:55:05

@Kurtz ezredes: hogy mindig idetalál egypár értetlen, aki bár többé-kevésbé magyarnak állítja magát, mégse bír az értő olvasás nemes képességével.
Szóval "looser", ahogy ezek meg bírják fogalmazni.

Internacionalista békés üdvözlettel maradok:
peetmaster

Ironfist 2011.07.22. 16:36:46

@Ottó Pál:
Ember, ez egy film. És ha még mindig nem tűnt volna fel, ez egy szatírablog. Te meg jössz, és kötözködsz. Szimplán csak hülye vagy.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 18:36:02

@peetmaster:
Reméljük nem ezért nem válaszol és nem esett áldozatul a nácigermánok észnélküli harácsolásában rabszolgaként odahurcolt pszichopata muszlim terroristák mészárlásának. Ezt magyarként nem érdemelné meg, norvégként azonban, nos, hát...

Ottó Pál 2011.07.22. 19:26:29

@peetmaster: ne orulj jelenleg nem vagyok norvegiaban.

Ottó Pál 2011.07.22. 19:27:33

@Kurtz ezredes: nacigermanok mi? es akkor mi van szalasival?

Ottó Pál 2011.07.22. 19:34:41

egyebken lattam norvegiaban muzeumokat es ott bizony kiderult hogy eleg komoly nemetellenes ellenallas folyt ellentetben ugye velunk......

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 19:47:34

@Ottó Pál:
Az összes nácigermán sunyi gazember erőssége a mosakodás. Olyan ártatlan arcot tudnak vágni a tengernyi lopott és összecsalt pénzükhöz, mintha nem öltek volna le fél földrészeket. Ha kapok rá állami támogatást, gründolok én neked múzeumot a Török Birodalmat elfoglaló magyar hadseregről is.

Ahelyett pedig, hogy nem vagy képes egy kommentben válaszolni egyszerre mindenkinek, és teleszemeteled a falat, inkább itt olvasgass kisfiam:
index.hu/kulfold/2011/07/22/robbanas_a_norveg_kormany_epuletenel/

Magyarország szar hely ugye? Itt nem lehet élni. Bezzeg a norvégok, ők sokkal többet mosolyognak... Amíg pipa muszlimok szarrá nem égetik őket, vagy agyon nem lövik a nácigermán fattyait egy ifjúsági táborban.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 22:11:09

@Ottó Pál:
Aki pont olyan germánimádó magyar volt mint te, a főnökét meg a cikk végén találod, és hát vele ellentétben hogy-hogynem csak nem kötötték fel a germán fajbarátai?

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.22. 22:13:40

@Ottó Pál:
Istentelen nagy balfasz vagy te öregfiú. Az év 364 napján jöhettél volna truvájkodni a norvég életeddel, és nem égtél volna ekkorát. De neked pont ma kellett. Éppen ma. Kurva hülye vagy. Megpróbálhatnád elásni magad a fagyott, kövecses norvég anyaföldbe, bár sok sikerrel ez se kecsegtet.

Zigi 2011.07.22. 23:26:09

@Kurtz ezredes: @Gudea enszi: Gyerekek nyugtassatok meg, ugye ezt a mai norvégiai mészárlást nem ti rendeztétek Ottó Pál barátunknak? Mer' azé' ez egy kicsit erős lenne.:)

@Ottó Pál: Norvégiából példálózol Szálasival? Nyilván az is csak a véletlen műve lehet, hogy a világon az a kifejezés terjedt el, hogy "quisling kormány".:)

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.23. 00:07:42

@Zigi:
Megeszik ezek egymást, nincs szükségük ránk

Rich.mond 2011.07.23. 10:28:16

Erre most nehéz mit mondani. Ekkorát még senki sem szopott a blog történelmében.
Amúgy jellemző, hogy valaki a magyarok állandó egymás fikázását fikázva fikázza a magyarokat -mert ő Norvégiában ezen már felülemelkedett. Hmm...

Amúgy Norge tényleg jó hely, csak nagyon fontos, hogy júniusban érkezzünk. Ja, és a Lidl ott még szakadtabb, és lepusztultabb, mint Magyarországon -ráadásul román vendégmunkások dolgoznak benne. De a nőik kimondottan szépek és tényleg állandóan vigyorognak.

2011.07.23. 20:13:05

@Ottó Pál:
A kedves, mosolygó oslói fiatalok között egyvalaki picit többre vágyott:
index.hu/kulfold/2011/07/23/minden_idok_legnagyobb_politikai_meszarlasa/

Idegbeteg, felsőbbrendűségükhöz tűzzel-vassal ragaszkodó pszichopata banda. A szőke árja bekattan és lemészárol 92 embert. Úgyhogy, gratulálok, troll barátom új hazádhoz érezd otthon magad a halszagban és a pszichók között!

KenSentMe 2011.07.23. 20:57:19

@Selkath, Bloemfontein díszpolgára: Ne viccelj már.. őrülteket mindenhol találni.. ebben az újsághírben az a hír, hogy ott még az őrültek is színvonalasabbak, mint nálunk. Ott az igazán tökös pszichopaták akár 90 emberrel is képesek végezni, míg itt csak ülnek a saját szarukban, és ha szerencséjük van, talán 2 emberrel végezni tudnak mindenféle Tescoban vásárolt kiskerti machetevel, akkora balfaszok.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.23. 21:46:44

Ennél lelkesebb (magyar) janicsárjaik már csak a szerbeknek vannak. Elismerésem. Ebben tényleg javulhat a magyar, nincs még egy nép, amely ily lelkesen tapsol saját hóhérainak és kirablóinak...

MagyarHiúz 2011.07.23. 22:53:18

Gratulálnék nektek, de mivel magyar vagyok, gratulálni nem tudok...
Nagyon jó a világlátásotok, hasonlatos az enyémhez, de van még mit csiszolni...
az enyémen is, de főleg a tiéteken, hogy közelítse amaz kévánatos magyari szintet, mely sine qua non-ja a magyar vírtus megélésének, és egyben alapfeltétel a' Magyar Élethez, mely olyan szinten különbözik a tömegemberek vegetelásától, mint a kalotaszegi legényes a klezmermuzsikától.
Mindenesetre sok témában közditek pedzegetni az igazság fonalának bimbósabbik végit.
Emlékszem fiatalkoromban míly' hévvel próbálám magyarázni egynémel' Árgyélus honfi-társaimnak, hogy ők magyarországiak, még az ezerkilencszázharmincban kiadott rumuny királ'i atlasz szerint is, az meg, mint köztudott mindent elhazudott, amit lehetséges, ennek ellenére mégis "Tara Ungureasca"-nak írta a' Magyarországtól rabolt területeket. Pislogtak rám a legények, majd mosolyogva ezután " te magyarországi..."-ként emlegettek.... engem, önmagukra pedig elsősorban olyan romániaiként tekintettek akik tudnak magyarul...
ez az önttudatkamikaze engem lesokkolt. Tudatalattinak vélt, de mégis tendenciózusan előre megfontolt tudatos gondolati szinten végrehajtott öncenzúra. Ez morbid, sőt suicid módon mégis lelki nagyságot hordoz (mégha torzóban is) magában, mivel a kisebbségbe szorult magyar ösztönösen ráérzett arra, hogy sovén törzsek érzékeny komplexusát csakis ezen az úton tudja gyógyítgatni. Persze más törzseknél a pokolgépes merényletek is is szokványos terápia részei.
Szóval az árgyélusok hiábavaló okítása után konstatálnom kellet azt, hogy egynémely esetben az okítás hiábavaló.
Ekkor villant be először Krisztus Urunk gyermekkoromban régen olvasott mondása: "gyöngyeiteket ne vessétek gyesznyók elé, mert sárba tapodják'.
Hát gondoltam, hogy nem lehet átlagemberekre alapos historikai, geográphiai és lingvisztikai ösmereteket tukmálnyi, de a' kismagyarországiaknak csak van némi ismeretük, vagy legalább affinitásuk, annak befogadására, hogy legalább magyarul gondolkodjunk egységes Kárpát-medencében. GONDOLKODJUNK MAGYARUL, ami annyit tesz: szabadon gondolkodni, de azt is mondhatttam volna, hogy emberül.
Amikor Barcaságra, vagy Székelyföldre gondolunk, akkor az Kelet-Magyarország csücske legyen (legalább a saját gondolatainkban), ne valamilyen hetedhétországon túli vidék.
Ahogyan az is természetes ha a Dunántúl tájegységére gondolva az nem külön országként, hanem Magyarország egyik tájegységeként jelenik meg kicsiny globalizált-buzogánnyal tompítgatott buksinkban. Pont ugyanez van Erdéllyel is.
Az árgyélusát a csonka-magyari fejeteknek, hát nem értitek??
Nem értették, ekkor bevillant másodszor az ominózus gyöngyös idézet.
Ezek után megszoktam azt, hogy tömegemberekkel társalkodva vigyázzak, nehogy sok ismeretet vagy információt adjak át egynémely nemzeti témában, mert értetlenség falába fogok ütközni. Igyekeztem így hát én is belesimulni a mioritikus tájba.
Ezek után felüdülés volt, mikor tutajozgatva a világszőttesen rátaláltam eme szeretetteljes honlapra. Öröm, boldogság és szikrázó szeretet gyulladt lelkemben. Irántatok és mindenki iránt, természetesen.
Szeretem elsősorban ahogyan kifejezitek Magyar Nemzetünk egyediségét, szépségét, találékonyságát, hősiességét, bátorságát, nagylelkűségét, emberségét, igazságát és becsületességét valamint nem utolsó sorban utánozhatatlanságát, melyet sok törzs mégis próbál utánozni de erőlködésük komikussá, néha groteszkké vagy szomorúvá, de mégis izgalmasan széppé teszi az emberi vagyis a Magyar Életet.
Nemcsak titeket szeretlek, hanem azokat a törzseket is, akikről írtok és akik bearanyozzák humorbonbonokkal a szürke hétköznapjait minden Magyar Embernek. Őket is szeretem.
Valljátok be: rossz lenne az életünk nélkülük, sőt egyszer talán még odáig is lesüllyednénk, hogy eme magasztos honlap okafogyottá válna. Életünk elsivárosodna. Nem lenne aki utánozza és lopja a Magyart. Nem ölnének, nem rabolnának minket, nem lopnák földjeinket, vagyonunkat, kultúránkat, nem lenne ki elvenné címerünk, nótánk, pálinkánk, nem lenne ki hazudjon nekünk és aki nap mint nap mocsokkal, szennyel butítson minket...
Gondoljatok csak bele milyen szörnyű lenne.....
Éden, mennyország....
Míly' igen jó, hogy pokol e hely és jó korba születtünk, mert van lehetőség a Magyar Virtus egekig való szikráztatására.
Most van lehetőség megmutatni, ki az igazi hős, ki az igazi Magyar, Ember. (bocs ez utóbbi duplikátumért).
Mivel a legutóbbi téma a tiltakozók bemutatása volt (magam is református vagyok) érintve is lehetnék akár egynémel' felületesen tájékozott bugris gyanuja szerént.
Ámbátor jelzem én azért írok, mert mostanság találám meg eme honlapot, és a tiltakozókról, protestálókról szól emez utolsó czikk.
Hölvét hitvallású Övangéliumi Magyari Körösztyén vagyok, Krisztus Urunknak igaz tanítványa. Majdnem joggal tehetné fel valaki a kérdést, hogy miért nem veszem magamra a protestánsokat pellengérező czikk állításait.
Erre is adándok egynémel' választ.
Ad 1.
Nem kenyerem mások kenyerének elvétele, így nem fogom kifejteni a magyar szkíta vallás és a reformáció kapcsolatát.
Ad 2.
Amikor a magyarországi reformációról beszélünk akkor nem feledkezhetünk meg Dózsa Györgyről, aki az első nagy magyar reformátorok közé tartozik. (hoppá-hoppá, szinte látom hányan kattintottak e hosszú beírásról eddig el és ennél a pontnál már a legkitartóbbak se bírták tovább...)
Dózsa György urunkat a hivatalos indoklás szerint mint ERETNEKET égettek el tüzes vastrónon. Eme különleges eljárásnem jut osztálytrészül imilyen-amolyan lazítóknak, csak akik a katolicizmus ellen törnek.
Ad 3.
A magyar református és protestáns templomok hirtelen teli lesznek az ósvallás motivumaibol merító festett kazettás mennyezetekkel, mi több az I. István által eltörölt rovásírás a templomok falaira kerülnek.
Ad 4.
Luther alapműve az ' Auf dem Juden und Ihren Lügen", melyben
kifejti az uzsora káros és népnyúzó voltát.
Ad 5. Kálvinék Svájcban, hogy az ellenreformációval szemben tudjanak hadakozni megengedik a pénzzel kapcsolatos kupeckedést, persze katolikusellenes célzattal.
Ad 6. Lengyelországban, Franciaországban az ellenreformáció diadalmaskodik, eltűnnek a reformátusok, a Kárpát-medencében pedig nem tudják elfojtani a gyászévtized és a gályarabság ellenére sem.
Ad 7.
Miguel de Reuyter németalföldi ellentengernagy közbenjár az ostmarkiak által velenceieknek eladott gályarabságra ítélt magyar református és lutheránus prédikátorokért.
300ból kb 26 maradt életben, érdemes utána nézni részletesebben....

Hirtelen csak ennyi jutott eszembe...

Maradok tisztelettel és soha ki nem hunyó magyari szeretettel:

Magyar Hiúz
birodalmi kanczellár
ph sk

an hero please 2011.07.25. 11:47:01

Következő post? Muszlimok? Zsidók? Esetleg valami keleti hányadékvallás? (Mintha az előző kettő nem az lenne...)

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.25. 23:25:20

@an hero please:
Mindenképpen vallás lesz, de még mi sem tudjuk pontosan, hogy melyik

an hero please 2011.07.26. 15:08:36

@Kurtz ezredes: Azt hittem már kész is van! Azért majd ha az izraeliták jönnek szóljatok, mert előtte lementem a blogot.

rkazinczy 2011.07.29. 14:47:15

MIkor lehet olvasni vegre a Torokokrol???? Oket utalom a legjobban.

méhészborz · http://debi.blog.hu/ 2011.07.29. 18:26:46

Talán kéne egy "gyűlölt barátaink " post...
Nem kell rögtön fikázni, talán érdemes átgondolni.Szerintem.

Ezekiel 25,17 2011.07.29. 21:08:57

Szerintem ez a poszt kicsit mellélőtt. A blog általában tényleg viccesen gyűlölködik. Ebből a posztból a vicces rész kimaradt. Ez tényleg csak nettó gyűlölködésnek tűnik. Lehet, hogy Gudea enszi tényleg ennyire utálja a protestánsokat?

BZ1975 2011.07.29. 22:33:02

@Ottó Pál: nos mi is történt 22-én a mosolygós norvég fiatalok között? ; PPP

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.29. 23:56:29

ha szeretnétek vicceseket olvasni, akkor írjátok be a hírcsárdát meg vegyetek hócipőt
ez itt nem viccblog!

szmrmszrzt 2011.07.30. 08:31:12

lemaradtam, a hírcsárda mióta vicces?

Noname Watanabe 2011.07.30. 18:06:41

@Kurtz ezredes: Pontyosan. Én is művelődni járok ide, aki vicceset akar látni, nézzen meg egy önzetlenségről karattyoló protestáns-germán papot.

Manír Feri 2011.08.03. 06:30:02

@Kurtz ezredes: A Hírcsárda is csak ritkán vicces, a Hócipő meg soha nem is volt az.

==T== 2011.08.08. 12:07:46

Kedves szerző! A Pénzváltó és felesége c, festményt a holland Quentin Massys festette. Székely Bertalan teljesen más stílusban alkotott!

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.08. 12:19:38

@==T==:
Le vagyunk nyűgözve! Kibaszott okosak a magyarok. Ránk itt már nincs is szükség.

==T== 2011.08.08. 12:20:40

@VRbagoly: speciel ez nem teljesenigaz. Pont a reformáció volt az, ami keresztbe tett a reneszánsznak és a humanizmusnak, vagyis jó eséllyel olyan két évszázaddal viszzavetette az emberiség fejlődését.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.08. 12:29:36

@==T==:
Ezzel a gondolatoddal viszont egyet tudunk érteni. Reformáció híján a katolicizmus lassan, de biztosan kimúlt volna a fénylő reneszánsz háta mögötti, istentelen árnyékban.

Mokele-Mbembe 2011.08.08. 14:42:29

Bakker, ez de hosszú értekezés.. nem akarjátok inkább képregényben kiadni?

Kiráj vagyok bazmeg 2011.08.09. 18:25:15

@Gudea enszi: mivan geci kommentelsz de post meg nincsen?

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.09. 19:23:27

@Kiráj vagyok bazmeg:
Tanuld meg értékelni, amit kapsz az élettől pajtás, különben sok csalódás fog érni!

Bölcs Lázadó · http://bolcslazado.blogspot.com 2011.08.09. 19:54:09

@==T==: Csak az europid ember fejlődését vetette vissza. Voltak-vannak azért más civilizációk is a földön, amelyek fejlődnek-degenerálódnak a saját ciklusukban az europid disznóhúszabáló vérszomjas germán-sváb behatása nélkül is boldogan.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.12. 13:36:05

Az ÚR szolgája nevű felhasználónk hozzászólása véletlenül moderálásra került. Sajnos visszaállítani nem tudjuk, de a szövegét alább pótoljuk.

"Mindenható Mennyei Atyám, kérlek könyörülj gyűlölködő testvéreimen, mert nem tudják, mit cselekszenek! A szívem elszorul az elvakult dühvel teli soraikat olvasva; kérlek adj erőt, hogy segíthessek ezeknek a szerencsétleneknek kiemelkedni a gyűlölet sötét verméből és megmutatni nekik a krisztusi szeretethez vezető utat! Látszik szánnivaló vergődésükön, hogy mennyire éhezik a Te jóságodat, de vakságukban képtelenek leküzdeni az indulataikat és kiszabadulni a Sátán igájából. Irgalmazz hát nekik!

Add, hogy Gudea enszi, Kurtz ezredes és Jakováli Hasszán a kezükbe vegyék az Írást, és a Te szent Igéd által megvilágosulva hívő keresztyénekké váljanak, hogy egy nap a gyülekezetünkben üdvözölhessük őket! Segíts nekik megbánni bűneiket, hogy a Te kegyelmedért esedezhessenek, és vezesd őket végtelen szereteteddel a hit fénye felé! Add meg nekem a türelmet és a kitartást, melyre szükségem lesz, hogy bevégezhessem az előttem itt járt tanítómesterek munkáját, hogy Hunnenkoenig és gattolini fáradozásai ne legyenek hiábavalóak! Te, aki a sivatagban is tudsz folyókat fakasztani, talán a gyűlölet zord éjszakájából is ki tudod menteni ezeket a szegény lelkeket. Hallgasd meg hát imádságomat, kérlek, Uram, adj nekünk békét!

Ámen."

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.12. 13:52:13

@Gudea enszi:
Mindenható Istenem, bizonyára te is látod, hogy elfajultak a dolgok világunkban. Kérlek, gyújts világosságot a tudatlanok, valamint a tudatlanságot szájmenéssel ötvöző trollok fejében! Segíts nekik kievickélni a sötétség vakká tévő verméből, hogy leküzdhessék frusztrációikat, félelmeiket és lelki önállótlanságukat, hogy a gonoszok és a kapzsik többé ne vezethessék meg őket! Tudasd velük szent igédet, miszerint te nem vagy keresztény, keresztyén, muszlim, zsidó, de mégcsak buddhista sem! Mondd el nekik, hogy te nem az ilyen alantas, földi mohóság által életre hívott fogalmak között laksz, és mutasd meg nekik általunk -- a tisztánlátás tudósai által -- a hozzád vezető igaz utad!
Úgy legyen!

Az ÚR szolgája 2011.08.12. 13:58:44

@Gudea enszi: Hadd mondjak el nektek egy történetet, mely remélhetőleg az okulásotokra fog szolgálni. Réges-régen, a Római Birodalomban, élt egy fiatalember, akit Ágostonnak hívtak. Ágoston tehetséges és energiával teli fiatalember volt, de nem ismerte az Urat, és bűnben élt. Egy nyáron, mikor már kezdett megcsömörleni a bűntől, a szomszédból egy gyerekhangot hallott, mely ezt énekelte: “tolle, lege” – “fogd és olvasd”. Ágoston rögvest fogta a Könyvet és elkezdte olvasni, és belőle megismerte Isten végtelen jóságát és az emberekért hozott áldozatát. Habozás nélkül beállt az Úr szolgálatába, és a keresztyénség legnagyobb alakjává vált, akit ma is minden istenfélő ember tanítójaként tisztel. Fogjátok hát ti is a Szentírást, és olvassátok az Úr szavát, mert látom hogy szükségetek van rá! Bennetek is nagy tehetség szunnyad, ami a gyűlölködő soraitokból is kiviláglik, de nem a gyűlölet szítására kéne fordítanotok, hanem a krisztusi béke elhozatalára! Belőletek is nagy tanító válhat a földön, és ami még fontosabb, hitetek mennybéli jutalma sem fog elmaradni!

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.12. 14:11:43

@Az ÚR szolgája:
Értékelem a jószándékot, a tehetségünkkel pedig magunk is tisztában vagyunk, épp ezért fordítjuk jó célokra. Küzdünk a magyarokat megbéklyózó kishitűség, öngyűlölet, elesettségérzet és alaptalan külföldimádat ellen.

Hozzád pedig két kérdésem lenne.
Elsőként kérdésbe foglalnám az előző állításomat, mert látom, hogy nem érte el a kívánt célt. Honnan tudod, hogy Isten hirdetménye a keresztyénség, nem pedig a muszlim, zsidó, buddhista, hindu, mormon, animista, manicheus, vagy zoroasztriánus vallás? Az nem érv, hogy onnan, hogy azt mondták a keresztyének, mert a zoroasztriánusoknak meg azt mondták a zoroasztriánusok.

Másrészt... Kik is írták Bibliát? Úgy tudom, emberek voltak. Ennyi erővel a mormon csaló, Joseph Smith is hiteles, mert állítólag neki is Isten diktálta a szent szöveget.

Az ÚR szolgája 2011.08.12. 14:45:39

@Gudea enszi: A hit pont attól hit, hogy nem kérdezed, “miért van így?”, “honnan lehet tudni?”, hanem kétkedés nélkül elfogadod Isten igazságát. Ne hidd, hogy te vagy az első, aki felteszi nekem ezeket a kérdéseket – és nem is te leszel az utolsó! A hitetlenek folyton ilyesféle kérdéseket szegeznek a hívőknek, de akinek elég erős az Istenbe vetett bizodalma, az nem hagyja, hogy kétkedők eltántorítsák a hitétől.

A Bibliát valóban emberek írták, de isteni sugallatra, ezért az Úr szavát tartalmazza. Mormon testvéreinkkel nincs bajunk, ők is ugyanabban az istenben hisznek mint mi, és ők is a maguk tökéletlen emberi módján próbálják értelmezni az Úr szavát, akárcsak mi. Ebből néha értelmezésbeli különbségek adódnak, de ezek az emberi gyarlóság számlájára írhatók, nem az Úr létét vagy tökéletességét kérdőjelezik meg.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.13. 20:31:51

Mindenható Istenem!
Kérlek mondd el megtévedt magyar testvérünknek is ugyanazt, amit nekünk elmondtál. Magyar nyelven és telis-tele szeretettel. Azt, hogy kibaszottul eleged van a nevedben harácsoló germán-protestáns sátánfattyakból, akik Belzebub kénköves északi poklából szabadultak rá az egész világra, és közte a legnemesebb és legistenibb fajra, a magyarokra is. Add, hogy minden erőteljes lelki problémákkal küszködő nemzettársunk megtalálja valódi boldogságát és tudatát, amivel a protestantizmus sátáni gonoszságú tévtanait leküzdve végre egy szebb, boldogabb, szabadabb és igazságosabb világban élhetünk. Ahol a magukat prédikátornak hazudó, fehér ingű és még fehérebb fogsorú gonosztevőket a te isteni igazságszolgáltatásod fogja centiről-centire a karóba kényszeríteni, okulásképp mindezt pedig élő egyenes adásban, a saját műsorukban!
Ámen

Αphelion 2011.08.13. 21:52:57

@Kurtz ezredes: Remélem megbocsátja nekem az Úr, hogy ilyen hangnemben szólok, de már elnézést, te skizofrén vagy. Isten nem beszél a földön élő emberekhez, kizárólag a mennybéliekkel társalog. Sok keresztyén kéri néha az Urat, hogy adjon jelet a létezéséről, hogy megerősítse őt a hitében, de Isten SOHA nem ad SEMMILYEN jelet magáról, hiszen ha úgy fogadnád el Istent, hogy láttad őt, vagy hallottad szólni, akkor az már nem hit lenne, hanem egyszerű érzékelés, mint az, amikor látsz egy almát, és ez alapján megállapítod, hogy ott egy alma. A hit igazi próbája az, hogy képes vagy-e hinni és bízni Istenben úgy, hogy ő egy életen át nem hallat magáról.

Ez az egyik ok, amiért nyilvánvaló fake az, amit leírtál. A másik meg az, hogy ha beszélt is volna hozzád Isten, akkor biztos nem ilyen gyűlölettel teli fröcsögés lett volna az üzenete, hanem azt üzente volna, hogy szeressétek úgy az ellenségeiteket is, mint ahogy a felebarátaitokat – ahogy azt az ő egyszülött fia által meg is üzente – hiszen ő a SZERETET Istene, nem a gyűlöleté!

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.13. 22:15:24

@Aphelion:
Pedig személyesen tőle tudjuk ezt a Juszt Lászlós információt is. Azt is mondta még, hogy ez egy gecijó blog, összefossa magát a röhögéstől, de egyúttal minden egyes mondat mögött komoly gondolati sík, és legfőképpen igazság rejtőzik. A protestantizmust pedig megveti és rettentő károsnak tartja, ami mögött nyilvánvalóan az ördög kénes szúrós szarvai állnak. Ja meg azt is üzeni, hogy neked is kurvára elég lenne egy nick, vele együtt már négyen nem értjük, miért bohóckodsz itt kettővel.

Αphelion 2011.08.13. 22:38:40

@Kurtz ezredes: Eh, látszik hogy nem fogok a nagy gattolini nyomdokaiba lépni, még a nickeim között sem tudok rendesen váltogatni. :) Persze eleve esélytelen volt a vállalkozás, egyrészt nem is érek rá annyira, mint egyesek, másrészt míg a maestro született őstehetség, addig nekem a fenti pár szentfazék-modorossághalmazt is komoly erőfeszítésembe került összehozni.

A tehetségetekről szóló megjegyzést viszont komolyan gondoltam, olvastam az összes írásotokat, és ritka jót szórakoztam rajtuk, szóval mega grat! Viszont ezt a protestáns = germán = náci elméletet egyáltalán nem látom megalapozottnak, a Harmadik Birodalom és az Egyesült Államok között szerintem ég és föld különbség volt.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.13. 22:44:59

@Aphelion:
Ebben teljesen egyetértünk. A Harmadik Birodalom az egyenes nácik hazája, akik végülis nácihoz alig illő nyíltsággal viseltettek. Az Egyesült Államokban ezzel ellentétben sokkal kifinomultabb és ügyesebb nácik osztják a lapokat. Nem is csoda hogy végül a nácináci fog a szabad, demokrata náci alá simulni.

Αphelion 2011.08.13. 23:07:50

@Kurtz ezredes: Az intellektuális és politikai elitben valóban a fasiszta eszmék dominálnak, ezzel sajnos nem tudok vitatkozni, viszont az amerikaiak nagy többségének teljesen más a beállítottsága.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.13. 23:12:38

@Aphelion:
Az egyszerű amerikai nép beállítottságában a fegyver- és erőszakkultusz, a tág tér iránti vágyakozás és a vaskos idegengyűlölet ötvöződik a "mi vagyunk a legkirályabbak, aki mást mond, azt lenyomjuk" lelkivilággal. Nem ismerős ez neked valahonnan?

Αphelion 2011.08.13. 23:27:51

@Gudea enszi: A fegyverek alapvetően hasznos dolgok, segítenek megvédeni magad a támadóktól. Magyarországnak is elkelne egy erős hadsereg. A tág tér is olyasmi ami jó ha van – mindenképpen jobb mint egy szardiniásdobozban nyomorogni. Ha meg valaki valamiben a legkirályabb, akkor igenis hangoztassa és legyen büszke rá, ezt pont nektek kéne magyarázni? Ezek minden normális embernek természetes jellemzői; a nácizmus lényege nem ezekben állt.

Hintz ezredes 2011.08.15. 12:42:58

@Kurtz ezredes: De Amerikában valamit nagyon elbasztak, mert egy néger-zsidó lett az elnök… :D

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.15. 14:24:25

@Hintz ezredes:
Amerika kudarca olyasfajta dolog, ami már önmagában biztossá teszi, hogy egyúttal a Magyar Ember öröme is

Hintz ezredes 2011.08.15. 14:47:57

@Kurtz ezredes: Így van, ezért is van ott a szmájli, ami kifejezi, hogy én mennyire örülök a jenkik kudarcának.

kIára 2011.08.16. 12:43:25

        Kiváló, mondhatni teljes tanulmánysorozat, mégis engedtessék meg nekem, hogy pár kiegészítéssel gazdagítsam eme protestáns métely alaposabb megismerését.

        Kevés szó esett ezeknek a germanizált férgeknek igazi mozgatóiról, az úgynevezett „lelkipásztorok” karakterológiájáról. Pásztor, mi? És mindenki birka. Naná!
        Szaporodásuk – – – maga a förtelem. Egy átlagos papcsalád gyerekeinek száma? 2, 3? Nem: 4–8, de nem ritka a tíz fölötti ájtatos manóporonty. Klára személyes rekorderei egy 19-et fialó kisvárosi kálvinista tenyésztelep, de közvetetten ismer egy 21 egyedet bevállaló szentcsaládot is (ugye beugrik az a másik társadalmi réteg hasonló petézésüteme?). Mondhatnók, hogy nagyszerű, hisz ilyen ütem mellett a fehér faj fennmaradása biztosított. Gyerek gyerek hátán, persze figyelni még egymásra sem tudnak, és mivel apjuk úgymond a „tiszteletes úr” nyugodtan terrorizálhatják a közösség minden tagját. Persze ha valaki megkérdezi, hogy ez mégis miért, rögtön ráböknek a félrefordított Bibliájukra, hogyaszondja: „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá” (Móz 1,28).
        Persze ezek az elcseszett bölcsészek (erről majd később) nem fognak segílyért sorban állni, hiszen amint elvégzik a teológiát, a legszarabb esetben is akkora parókiát kapnak a seggük alá, mint amilyent egy bármelyik párthoz tartozó csinovnyik hosszú évekig tartó triplán korrupt seggnyalással. Lakbérről, rezsiről, tv/net-előfizetésekről, autóra felvett hitelről asse tudják micsoda, ez szinte mindenhol instant extra a fizetés mellé (erről is később, mert meglehetősen izgalmas), amit azért kapnak, mert vasárnaponként szemforgatóan prézsmitál, nameg néha keresztel, esket, és eltemeti Géza bácsit (akinek a házára jó eséllyel rátette a kezét).

        Ne részletezzük a papfiókák jellemrajzát, de bizonyára mindenkinek volt legalább egy középiskolai gimnáziumi papgyerek osztálytársa akinek tenyérbemászó, arrogáns pofája élénken él emlékezetünkben. Elég az hozzá, hogy buta volt, de mégis jobb jegyet kapott mint a párttitkár kölyke, hamarabb volt walkmanje, videojátéka mint a doktor úr pondrójának, és már akkor svejci csokival tömte pofazacskóját, amikor mi még a havonta egyszer ünnepelhettünk a testvériesen megosztott és éppen csak csipegetett kakaósszeletet.

        Ha voltál olyan szerencsétlen, hogy gyerekkorodban elmentél egy egyházi/papi gyerektáborba, utána már csak fitymáló mosollyal tudod olvasni a Legyek urát.

        Nyulakhoz hasonlítható szaporodásuknál talán még gyűlöletesebb az interbreading, aminek következményeit nincs is bátorságunk teljes valójában feltárni. Férjet/feleséget a teológiai intézetnek nevezett maffiaképzőben szereznek, vagy a társult hitoktatói és vagy egészségügyi assziszensképzőkről. Persze legtöbbször a szomszéd falu/város szaporodásra képes papivadék lesz „választott szerelmük”, és aztán Hencidától Boncidáig mindenki mindenkinek rokona, urambátyja. A belföldi és a közvetlen határon túli nyaralás simán megoldva, ha hegyeket vagy tavat vagy relaxáló pusztai szellőt akarsz, csak beülsz az egyház pénzén vett mikrobuszodba, beletöltöd a híveid pénzén szerzett üzemanyagot és leugrassz X, Y, vagy Z bácsikádhoz akiknek parókiája talán még nagyobb mint a tied, jó eséllyel ők éppen Q sógornál vannak, de az egyházi vendégház tutibiztosan üres. Nyaralás alatt szállásért, utazásért fizetni? Életükben nem hallottak ilyesmiről.

        Az országhatárokon túlnyúló maximum 3-as Erdős-számmal rendelkező hálózat mozgatói pedig a dinasztiák, amelyekre néha még a spanyol vagy osztrák totálkorcs „nemesek” is irigykedve tekintenek. Egyáltalán nem ritka az olyan pap, aki egyeneságú őseit a protestantizmus kezdetéig képes visszavezetni és arra büszke, hogy ük-ük…apja már Rákóczi Zsigmond mellett látta el az udvari lelkész sunyi feladatát. Felesége persze már akkor nem. Demeter, vagy nemz. Damokos, vagy prim. Tompa lány volt, akik a protestáns porhintés mellett a nemesi címeket is szépen kikaparták maguknak. Elképesztő dolgokat lehet találni egy ilyen papcsalád kis magánlevéltárában, amit persze soha nem fognak kutatási célból könyvtáraknak, múzeumoknak felajánlani, de amelyben monjuk 1569-től napjainkig őrzik, hogy mennyi pénzt vettek fel templomtorony építésre, de leírják azt is, hogy pl. 1672-ben az adott városkában két család valójában miért is kezdett vendettába.
        Az ilyen papdinasztia sarjai néha falazásból bevállalnak egy kis falusi gyülekezetet, de legtöbbször a püspökségek főpénztárosai, az egyházi kiadók, szerkesztőségek igazgatói, főszerkesztői, a teológiai intézetek egyik-másik dr. prof. stb. rektorai, vagy az egyházi ingatlanok főintendánsai, akiknek közvetlen kapcsolata van a bankok és csokik országában, a Genfben összefutó Református Világszövetségnek nevezett államok feletti germán maffiaközponttal. Közvetlenül az ENSZ, a WHO, a WTO (Kereskedelmi Világszervezet), az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet), az ITU (Nemzetközi Távközlési Unió), a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezet). Maffiózók ha találkoznak…

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.16. 13:28:59

@kIára:
Köszönjük a részletekbe menő, különösen hasznos kiegészítést! Az utolsó bekezdés ismét előhozta bennem azt a dühöt, amely a cikk megírása óta minden nap elkap, de ma egészen eddig még megúsztam.

Külön öröm számunkra, ha nőtől kapunk az összefüggéseket értő, tartalmas hozzászólást. Jófej csajnak tűnsz, és mivel magyar vagy, gyanítjuk, hogy csinos is, mi pedig a küldetésünkön és a barátainkon kívül alapvetően az ilyen nőkért élünk.

kIára 2011.08.16. 14:07:31

Tovább is van. Sajnos.

    Ha a kételkedő olvasó hajlamos egy néhány hétig tartó, vasárnaponként ismétlődő kikapcsolódásra, ajánlom a következőt. Válasszon mondjuk 20 református, evangélikus, unitárius gyülekezetet, templomot és látogassa körbe őket. Pofára fog esni, miután megtapasztalja, hogy a random módon választott helyszínek több mint felében a prédikációkat bevezető textus, a protestánsok übertuti bibliai idézetén alapulnak. Ez nem más mint Jézus „eszem faszom megáll” Krisztus tálentumokról szóló példabeszéde. Máté evangéliuma, 25. fejezet, 14-től 30-ig terjedő versek. A sztori röviden: a góré csekkolja, hogy csicskásai mihez kezdtek a rájuk bízott lóvéval. Kulcsidézet (28. vers): „Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van!” Veretesebb magyarul „Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.” Yesss! Ha Gudea enszi írása nem volt eléggé világos. |{[(Csak ennyi zárójelben merem halkan jelezni, hogy milyen vallása van a „ne az emberektől vegyék el” tudjukkunek.)]}|

A borkultúra elleni merénylet. Avagy miért isznak sört a protestánsok?
    Az úrvacsora szájbetegségeket terjesztő közös kehelyből szürcsölés talán még elmenne. A katkók ellenőrzött misebora? Az ortodox egyházak mindent überelő pincészete? Frászkarikát. Ha az ünnepkör megköveteli, az „adakozó hívek” beadják a közösbe pancsolt szaraikat, és ha ez még nem lenne elég, a papnak nevezett ájtatos bölcsész-sommelier veszi az egészet és mindegy, hogy savanyú, cukrozott, fehér vagy rozé és egybeönti az egészet és ebből lesz „az én vérem, mely tiérettek kiontatik”. Még szerencse, hogy a szegény protestánsoknak évente csak néhányszor és akkor is csak egy korty erejéig kell részesülniük az úrvacsora szentségében. Abba meg belegondolni, hogy a húsvéti, pünkösdi stb. ünnepi asztalon a szent papcsalád ennek a maradékát öntik magukba…

A szociálpszichológia gazdagítása, avagy a segélydilemma.
      A tudósok a politikai rendszerváltozások után, a diktatúrákból éppenhogy kilábaló országokban figyeltek fel a jelenségre, ahol mit ad isten, protestánsok is voltak (és sajnos még mindig vannak). Alaphelyzet: jön egy élelmiszerrel, ruhákkal vagy bármivel megrakott nyugati segélyadomány. Történetesen egy protestáns egyháznál landol, mert az kiváló disztribúciós központ. Tegyük fel, hogy a gyülekezetben van 400 család. A rakományban meg van 600 flakon olaj, 150 tábla csoki, 1000 dobozos tartóskakaó amiről a benszülöttek addig még nem is hallottak, cukor, liszt, néha konzervek ilyen-olyan mennyiségből. Mivel isten előtt mindenki egyenlő, és hogy „elkerüljük a vitákat” minden család a rakományból egységcsomagot kap, akárcsak az úrvacsorán a falat kenyér, korty bor kombó esetében. Jahogy az egyik családban 6 gyerek van, és Mariska néni özvegy? Az mindegy. Ha nincs minden csomaghoz elég csoki: marad. Ha maradt még 200 flakon olaj: hát az is maradt. És így tovább szépen, ha meg foga avasodni, tönkremegy, nem számít, kár, hogy kicsi a kamránk, és kölykeink egy életre megutálják a dobozos kakaót. A legdurvább amiről Klára hallott egy kamionnyi banánnal történt, amiről a szentéletű lelkipásztor valamiért úgy döntött, hogy hagyja egy kisit megrohadni, majd finom likőrt főzött belőle miután a János bácsi sufniában található pálinkafőző üstjét kissé átalakíttatta. Apropó, a napjainkig nagy népszerűségnek örvendő ruhaturik tulajdonosi köre gondolom ismert.

A juhásznak jól megy dolga … Terelgeti nyáját.
      Szóval ha pappal vagy neadjisten papnővel áldotta meg az úr a protestáns birkaközösséget, akkor az alapszolgáltatások:
– elromlott gépkocsidat ingyen és soron kívül javítja Marci, Berci, Karcsi mert fiát/lányát keresztelted, apját temetted, és feleségével összeadtad;
– boltba nem kell járnod mert Máris, Sári, Klári, Máli tudja, hogy mit szeretsz, és miután leadta a műszakot még beugrik hozzád és elhozza amire szükséged van. Ha úgy gondolod, hogy az „Isten fizesse” talán mégis durva még ki is fizeted;
– ha pálinka, méz, házisajt, vagy finom befőtt kell, akkor azt Dani, Dini, Samu bácsi és Giza,
Rozi, Rézi néni leszállítja;
– különös dilemmát okoz, hogy kivel akarod újrafestetni a szobákat, megjavítani a csapokat, felcsiszoltatni a hülyegyerekeid által felkarcolt padlót mert a végén még Tibi, Tóbi, Tóni bácsi megsértődik, hogy nem ő kapta az ingyenmunka hatalmas lehetőségét;
– gyereked zongoraórái miatt nem kell aggódnod, hiszen az egyházi kórust is vezető hihetetlenül jól fizetett kántor külön örül, hogy taknyos és tehetségtelen csemetéddel is foglalkozhat;
– az egyházi gondnok természetesen azért van, hogy miután felporszívózta a gyülekezeti termet, és rendbe tette a templom előtti virágoskertet, utána lemossa a hálószobád ablakát, és ha vendégpap jött istentiszteletet tartani, akkor ő is mosogasson el a te konyhádban, mert az már az egyház szolgálata;
– ugyanígy van fodrászod, postásod, benzinkutasod, háztartási kisgép és egyéb bizbasz szerelőd.

kIára 2011.08.16. 14:38:36

@Gudea enszi:
Ó, köszönöm az elismerést, Magyar Lányszívem különösen dobogtatja, hogy középmezopotámiai kegyességed figyelemre méltat.
Amúgy egyszer elkezdtem a protestáns papfeleségek részletes bemutatását, szintén komment formában a görbe sminktükör blogon. Azért ajánlom mindenki figyelmébe, mert témába vágó segédtanulmány.
A vidéki basic verzió „tiszteletesasszony” (vigyázat: kb. 5200 karakter): gorbe-sminktukor.blog.hu/2010/06/23/olvasoi_poszt_nok_es_vallasok_az_ifjukeresztyentol_a_kiabrandult_pantestaig?fullcommentlist=1#c10292475

és az anyakirálynő (kb. 5300 leütés): gorbe-sminktukor.blog.hu/2010/06/23/olvasoi_poszt_nok_es_vallasok_az_ifjukeresztyentol_a_kiabrandult_pantestaig?fullcommentlist=1#c10300627

Sajnos további három megjelenési forma (köztük a legundorítóbb, az álszent pieta) ismertetése abbamaradt, de talán egyszer nagy levegőt veszek – és ha az Isten is megsegít –, befejezem ezt a nemes munkát.

Amúgy folytatni fogom a protestánsanalízist, bár úgy érzem, hogy hasonló érdemi kiegészítést kell tennem a katolikus poszthoz is. Ott ugyanis kimaradt a…

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.08.16. 14:40:35

@kIára:
Részemről is őszinte hódolat. Te aztán kibaszottul rühelled ezt az aljadék parazita népséget, úgyhogy őszinte elismerésem :)

pitybull 2011.08.23. 15:47:30

óriási!!!

bár vézenmájerről úgy tudom, hogy csak három évet ült...

300 is kevés lett volna...

@klára jólinformált hölgyemény, ilyeneket én is láttam már, pedig én csak kismiska katolikus vagyok...

Emberek csak így tovább a felvilágosítás buborékoktól és békapetéktől hemzsegő farvizén!!!

Ja és könyörgök, a következő legyen már a dzsonszmisszék!!! Sóstóváros!!! :)

Azasöndör 2011.08.25. 02:11:39

@kIára: légy szíves, írj a katolikus poszthoz is!

BZ1975 2011.09.03. 01:37:13

„a piarista atyák szerettek viccesen utalgatni arra, hogy a zsidóknál egy rosszabb van, a reformátusok.”

: DDDDDDDDDD

Magyar Vitéz · http://objektivmagyarsag.blog.hu 2011.09.16. 23:42:33

A germángecik egyik elfajzott szektája az amcsi "amish" nép ami jól mutatja, hogy új terepen is mennyire mélyen retardált és beteg lelkű ez a nép, hát ilyenek:

twentytwowords.com/2011/09/15/the-8-amish-men-jailed-for-not-putting-orange-safety-triangles-on-their-buggies/

és akkor ez még finom kollekció!

BZ1975 2011.11.19. 19:37:04

jöhetne már új írás tőletek : )

Noname Watanabe 2013.11.07. 11:03:54

Jó régen pottyantottunk ide kommentet, megteszem hát én.

Egy ideig együtt jártam egy protkó csajjal, aki teológusnak tanult. Bár ne tettem volna. Az az agresszív térítgetés, amivel a szigorú könyvelő istene felé próbált terelni, egy idő után rohadt nyomasztóvá vált. Ámde általa beleláttam egy kicsit a református maffiabiznisz egy-egy szegmensébe.
Egyik ilyen az oktatás. Germánfajzatéknál a Hittudományi Egyetemen kábé keresztülnéznek minden tanulón, akinek nincs legalább hatgenerációnyi lelkész felmenője (egyébként maga az elnevezés: lelkész is olyan üzletszerű. Ahogy van fülész, belgyógyász, sebész, van lelkész, aki x összegért, egyházi adóért, adományért helyrepofozza a harácsolásba belefáradt lelked). Szóval min. hatgenerációnyi lelkészfelmenő hiányában átnéznek rajtad. A kettős mérce egyébként is jellemző a germán faszistáira: ha csóró családból származol elég egy kis baki, mondjuk egy lány szoknyája alá nyúlsz egy házibulin, és már repülsz is az egyetemről. Hiába tanultál keményen, hiába szuperek a jegyeid, "a lelkészi hivatás több, mint a jó eredmény és a szép prédikáció, az egész életed istennek kell szentelned" - szól a szöveg.
Na de ha valamelyik püspök vagy nemes-nemzetes esperes drága fiacskája csinál valami disznóságot! Iszik, lenyom egy dzsointot, lányt molesztál? Sebaj! Az ilyet kénytelen-kelletlen eltanácsolják, de semmi vész, apuci latba veti a befolyását, és a kölke mehet át Nagyváradra, a Partiumi Refkó Egyetemre, mintha mi sem történt volna, mert hát "olyan szépen prédikál ez a gyerek, kár lenne érte".

A protkó lelkész egyébként is vakbuzgó, vallási türelemről vagy ökumenitásról nem hallott. Ha meghallgatod őt, de nem térsz át azonnal a harácsoló Istene keblére, pokolba jutsz. Lehetsz jó ember, megkeresztelt, élhetsz akármilyen tisztes életet, ha nem hallgatsz a haragvó, kenderszakállú, vérszomjas protkó isten hívására, mész a levesbe.

Egyébként az irónia tetőfoka, hogy Debrecenben, a kálvinizmus hazai fellegvárában kávézót neveztek el Kálvinról. Igen, vazze, Kálvinról, aki Genfben betiltotta a kocsmákat, a kártyázást, bevezette a "javító és fegyelmező kiközösítésnek" nevezett zsarolást, és aki kivégeztette Szervét Mihályt, az egész elb.szott reformáció egyetlen józan és emberi alakját.
A Kálvin kávézó után már csak azt várom tisztelettel, hogy mikor neveznek el Savonaroláról bordélyt.